Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Validia Oy har utvecklat sin boendeservice för personer med funktionsnedsättning enligt Valviras förordnande – ytterligare åtgärder krävs fortfarande

Validia Oy har utvecklat sin boendeservice för personer med funktionsnedsättning enligt Valviras förordnande – ytterligare åtgärder krävs fortfarande

1.12.2021 12:38 / Meddelande

Efter att Valvira i oktober 2020 meddelade ett förordnande om att brister och missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten ska rättas till, har Validia Oy vidtagit utvecklingsåtgärder inom boendeservice för personer med funktionsnedsättning som har varit ett steg i rätt riktning. Valvira har nu avslutat sin tillsyn som har fortsatt sedan förordnandet, men betonar att Validia fortfarande ska fortsätta utvecklingsarbetet enligt förordnandet. Utvecklings- och kvalitetsarbetet ska vara synligt i både enskilda verksamhetsenheters och klienters vardag. Valvira framhäver även kommunernas och samkommunernas tillsynsansvar i privata enheter för socialservice inom sina områden.

Valvira uppmanar Validia Oy att fortsättningsvis aktivt utveckla sin boendeservice och genomföra egenkontroll för att säkerställa högkvalitativa och säkra tjänster för klienterna. Som en del av sin egenkontroll ska Validia bland annat sörja för en tillräcklig personstyrka i förhållande till klienternas servicebehov och sitt verksamhetstillstånd. Validia ska även vidta omedelbara åtgärder, om brister eller risker konstateras inom läkemedelsbehandling. Dessutom ska Validia organisera sin verksamhet så att det inte medför olägenhet för klienterna eller kränker deras integritet och dataskydd då man svarar på trygghetstelefonsystemet.  

Den 6 oktober 2020 meddelade Valvira ett förordnande till Validia Oy att på ett heltäckande sätt rätta till brister och missförhållanden som konstaterats i verksamheten.  Det hade konstaterats missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten i flera av Validia Oy:s enheter för personer med funktionsnedsättning. Missförhållandena hänförde sig till bristfälligt genomförande av egenkontroll, för liten personalstyrka, den ansvariga personens uppgifter, organiseringen av stöduppgifter och läkemedelssäkerhet.  

Mer information:

Sari Vuorilampi, överinspektör, 0295 209 316

Sammanfattning av beslutet (pdf)

Nyhet om Valviras förordnande den 6 oktober 2020 (valvira.fi)