Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillståndsmyndigheterna preciserade definitionen av verksamhetsenheten för anstaltsvård inom barnskyddet

Tillståndsmyndigheterna preciserade definitionen av verksamhetsenheten för anstaltsvård inom barnskyddet

5.10.2021 13:00 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har preciserat definitionen av verksamhetsenheten för anstaltsvård inom barnskyddet. Avsikten är att tydliggöra behandlingen av tillståndsärenden som gäller barn- och ungdomshem, eftersom man i tillståndsprocessen är tvungen att samordna definitioner enligt lagen om privat socialservice och barnskyddslagen.

Verksamhetsenheten är en operativ helhet

Verksamhetsenheter för anstaltsvård inom barnskyddet är operativa helheter som kan bestå av en eller flera bostadsenheter. Bostadsenheterna kan även fungera var för sig och därför kan en enhet omfatta separata byggnader som är belägna på samma tomt eller gård.

Sådana bostadsenheter för anstaltsvård inom barnskyddet som är belägna i samma byggnad eller på samma gård kan inte fungera som separata verksamhetsenheter.

Barnets bästa ska alltid beaktas när verksamhetsenheter för vård utom hemmet inom barnskyddet byggs och planeras samt i verksamheten vid enheterna. Att bilda stora verksamhetsenheter kan äventyra barnets bästa och barnets rätt till en god och trygg uppväxtmiljö.

Verksamhetsenheter ska ha en ansvarig person

Enligt lagen om privat socialservice ska varje verksamhetsenhet ha en ansvarig person som tillsammans med serviceproducenten svarar för verksamheten vid enheten. För att säkerställa kvaliteten på det arbete som den ansvariga personen utför ska arbetsgivaren se till att den ansvariga personen har tillräckligt med arbetstid för att sköta sin uppgift.

Mer information:

Anssi Tulkki, överinspektör, 0295 209 347, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi

Annina Sadeoja, överinspektör, 0295 018 074, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
fornamn.efternamn@avi.fi