Sjuksköterskan hjälper patienten
Valt ämne: Socialvård

Innehållspublicerare

null Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda

Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda

29.11.2017 13:21

Valvira utredde år 2016 tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda. Utredningen var en del av den planenliga tillsynen över social- och hälsovården år 2017. Utredningen baserar sig på årsberättelsedata som insamlats av verksamhetsenheterna samt urvalsdata som insamlats i början av år 2017 från offentliga verksamhetsenheter. Materialet omfattar totalt 455 boendeenheter och enheter som erbjuder institutionsvård inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda (110 offentliga, 345 privata enheter).

Tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård inom omsorger om utvecklingsstörda (pdf)

Mer information:

Sari Mehtälä, överinspektör
tfn 0295 209 316
fornamn.efternamn(at)valvira.fi