Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null THL:s föreskrift preciserar förfaranden vid certifiering av informationssystem för social och hälsovården

THL:s föreskrift preciserar förfaranden vid certifiering av informationssystem för social och hälsovården

1.4.2022 15:15 / Nyhet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat en föreskrift, som preciserar de tidigare föreskrifterna om certifiering av informationssystem för social- och hälsovården.

Det förfarande som beskrivs i föreskriften är avsett för informationssystem, för vilka överensstämmelseintyg som har beviljats med stöd av den tidigare lagen är föråldrat eller går ut. Föreskriften gäller endast informationssystem, som har inlett samtestning av gällande krav tillsammans med FPA medan den tidigare klienthandlingslagen var i kraft.

Genom föreskriften säkerställs att kraven på informationssäkerhet har certifierats på godkänt sätt i informationssystemet. De pågående samtestningarna ska slutföras och även bedömningen av informationssäkerheten för de samtestade informationssystemversionerna ska genomföras under 2022.

Föreskriften är avsedd att vara temporär under ikraftträdandeperioden för lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och THL:s föreskrifter. Föreskriften har beretts genom myndighetssamarbete mellan THL, Valvira och FPA:s Kanta-tjänster.

Mer om ämnet:

Föreskrift 1/2022: föreskrift om förfarande vid beviljande av informationssäkerhetsintyg för slutförande av certifiering (pdf, 272 kb, 29.3.2022) (thl.fi)

Föreskrifter om informationshantering inom social- och hälsovården och elektronisk behandling av kunduppgifter (thl.fi)