Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Svenskspråkigt webbinarium om rättigheter för barn i vård utom hemmet

Svenskspråkigt webbinarium om rättigheter för barn i vård utom hemmet

6.9.2021 12:00 / Nyhet

Den 27 oktober 2021 kl. 10.00-15.00 ordnar Valvira i samarbete med regionförvaltningsverken ett svenskspråkigt webbinarium om planenlig tillsyn inom barnskyddet. Syftet med webbinariet är att stärka förverkligandet av rättigheter för barn i vård utom hemmet, de kunskaper som socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har i tillämpning av och tillsyn över begränsningsåtgärder, samt att förenhetliga, främja och stödja tillsynen över enheter för vård utom hemmet.  Tillställningen är avsedd för ledande tjänsteinnehavare i vård utom hemmet inom det kommunala barnskyddet samt socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter i vård utom hemmet.

Webbinariets program och anmälan (valvira.fi)

Webbinariet ingår i genomförandet av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2020–2023. I tillsynsprogrammet har vård utom hemmet inom barnskyddet fastställts som ett planenligt tillsynsobjekt för 2021. I tillsyn enligt tillsynsprogrammet viktas särskilt att barnens rättigheter och självbestämmanderätt förverkligas och att barnen får tillgång till psykiatriska tjänster och missbrukartjänster, samt tillsyn över tillgänglighet, tillräcklighet, kvalitet och säkerhet i kommunernas och samkommunernas tjänster.

Ytterligare information lämnas av:

Regionförvaltningsverk:
Annina Sadeoja, överinspektör inom socialvården, 0295 018 074
e-post: fornamn.efternamn@avi.fi

Valvira:
Marita Raassina, överinspektör, 0295 209 333
e-post: fornamn.efternamn@valvira.fi