Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Solita Oy blir förvaltare och utvecklare av systemhelheten Sampo

Solita Oy blir förvaltare och utvecklare av systemhelheten Sampo

14.10.2022 12:40 / Nyhet

Solita Oy har valts till att förvalta och utveckla Valviras systemhelhet Sampo. Sampo är en e-förvaltningsplattform som består av en e-tjänst, ett skrivbord för ärendehantering, ett ärendehanteringssystem och en offentlig informationstjänst. Det uppskattade värdet på avtalet är cirka 3,5 miljoner euro.

Anskaffningen av systemhelheten Sampo genomfördes genom ett direktupphandlingsförfarande i enlighet med upphandlingslagen, eftersom inga anbud lämnades under den öppna konkurrensutsättningen inom utsatt tid. Solita Oy, som valdes till förhandlingspartner, lämnade ett anbud som motsvarade anbudsbegäran och som uppfyllde alla ställda krav.

Det undertecknade avtalet mellan Valvira och Solita Oy omfattar även Valviras allmänna tillämpningsutveckling.

Mer information:

Jussi Luomajärvi, förvaltningsdirektör, 0295 209 362
Oskari Halttunen, dataförvaltningschef, 0295 209 220