Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Propositionen till lag om tillsyn över social- och hälsovården på remiss

Propositionen till lag om tillsyn över social- och hälsovården på remiss

14.2.2022 17:00 / Nyhet

Speciallagen som beretts av social- och hälsovårdsministeriet om tillsynen över social- och hälsovården är nu på remiss. Syftet med lagutkastet är att reformera och tydliggöra verksamhetssätt inom tillsynen samt stödja ordnandet och produktionen av tjänster inom social- och hälsovården. Genom lagen införs ett nytt nationellt register, Soteri, som omfattar både den offentliga och den privata sektorns tjänsteproducenter, enheter och tjänster. Med lagen utvecklas och stärks även bestämmelserna om egenkontroll som är viktiga för klient- och patientsäkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 11.2.2022:
Tillsynen över social- och hälsovården ses över – propositionen till ny tillsynslag på remiss (stm.fi)

Mer information om registret Soteri (valvira.fi)