Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Privata serviceproducenter av småbarnspedagogik kan nu granska sina registeruppgifter via e-tjänsten

Privata serviceproducenter av småbarnspedagogik kan nu granska sina registeruppgifter via e-tjänsten

29.3.2023 10:01 / Nyhet

Privata serviceproducenter av småbarnspedagogik har nu möjlighet att granska registeruppgifterna för det egna företaget. Det egna företagets uppgifter kan ses i Valviras e-tjänst (valvira.fi). Ett registerutdrag kan också begäras avgiftsfritt per e-post av regionförvaltningsverket. Anvisningen för granskning av uppgifter (valvira.fi) finns i Valviras e-tjänst.

Kontaktuppgifter:
Valvira: överinspektör Hanna-Leena Sippola, tfn 0295 209 350
Regionförvaltningsverket: överinspektör Taru Terho, tfn 0295 018 814