Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Preciserat tillståndsförfarande för företag inom hälso- och sjukvården som utför substitutionsbehandling vid opioidberoende

Preciserat tillståndsförfarande för företag inom hälso- och sjukvården som utför substitutionsbehandling vid opioidberoende

30.3.2021 09:56 / Nyhet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken har preciserat förutsättningarna för beviljande av tillstånd för privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som tillhandahåller substitutionsbehandling vid opioidberoende.  

De preciserade punkterna i tillståndsförfarandet gäller öppen vård samt vård vid rehabiliteringsinrättningar och sjukhus.  

Substitutionsbehandling vid opioidberoende som utförs i öppen vård har nu indelats i tre klasser:
•    polikliniskt genomförd behandling
•    behandling genomförd vid en boendeserviceenhet inom socialvården och
•    behandling i hemmet.

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för substitutionsbehandling vid opioidberoende som utförs vid rehabiliteringsinrättningar och sjukhus har preciserats bland annat genom att specificera antalet anställda och lätta på personaldimensioneringen. Vikt läggs vid en tillräcklig personalnärvaro i synnerhet under de arbetsskift där opioidsubstitutionsläkemedel och läkemedel för avgiftning administreras.  

Med substitutionsbehandling avses behandling av en opioidberoende patient med hjälp av läkemedelspreparat i syfte att rehabilitera och få personen drogfri eller att minska skadorna samt förbättra patientens livskvalitet.

Den nya anvisningen gäller även de företag inom hälso- och sjukvården som för närvarande utför substitutionsbehandling vid opioidberoende. Företagen kan tillämpa den uppdaterade anvisningen omedelbart i sin verksamhet utan en ny bedömning av tillståndsmyndigheten.

​​​

Förutsättningar för tillstånd för avgiftning eller substitutionsbehandling vid opioidberoende (valvira.fi)

Styrningsbrevet till serviceproducenterna (pdf)
(på finska)

Mer information:

Valvira:
Marika Koivuranta, överinspektör, 0295 209 357

Regionförvaltningsverk:
Ulla Saalasti, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 348
Tuula Kokkonen, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 827
Heidi Lahdensivu, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 352
Pauli Kamsula, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 083
Maarit Penttilä, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 567
Marja-Leena Arffman, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 558