Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Plan om gott bemötande ska uppgöras för barn i vård utom hemmet vid barnskyddsanstalter

Plan om gott bemötande ska uppgöras för barn i vård utom hemmet vid barnskyddsanstalter

17.9.2021 08:00 / Nyhet

Tillsynsmyndigheterna påminner barnskyddsanstalterna om anstalternas skyldighet att göra upp en plan om gott bemötande för barn i vård utom hemmet. Barnskyddslagen innehåller bestämmelser om planen. Avsikten med planen är att minska antalet begränsningsåtgärder samt stärka barnets självbestämmanderätt och delaktighet. Planen främjar öppenhet i barnskyddsanstaltens verksamhet och beskriver de centrala vårdrelaterade och fostrande verksamhetsprinciperna.

Planen om gott bemötande ingår i den lagstadgade planen för egenkontroll, men är en egen klar helhet och separat handling.

”Barn som placerats vid en enhet ska ges möjlighet till att delta i utarbetandet av planen, och planen ska gås i genom med barnen. Den ska skickas för kännedom till den kommun som ansvarar för placeringen av barnet och socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter, som är skyldiga att ta del av planens innehåll”, framhäver överinspektör Marita Raassina vid Valvira.

”Socialarbetaren ska se till att det som skrivits in i planen förverkligas. Tillsynsansvaret utgör en betydande del av socialarbetarens uppgift.”

Enligt tillsynsobservationer finns det stor variation i kvaliteten på planer om gott bemötande. Vanligen är planerna mycket kortfattade.

”Utarbetandet av planen kräver arbete och engagemang för att planen på riktigt ska vara fungerande och synlig i vardagen. Dessutom ska planen vara i en form som är begriplig för barn”, påminner Sami Vaskivuo, överinspektör för socialvården vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

”Utöver det som skrivs in i planen ska man vid barnskyddsanstalten alltid ta hänsyn till barnets individuella situation.”

Enligt Vaskivuo ska planen utvärderas och ses över minst en gång per år och placeras så att alla kan se den. Det är även en god idé att göra uppdateringen av planen till en kontinuerlig process. 

Detaljerade bestämmelser om innehållet i planen om gott bemötande ingår i 61 b § i barnskyddslagen (finlex.fi).

Ytterligare information om planen finns på Valviras webbplats (valvira.fi) och i handboken för barnskyddet (thl.fi).

Rättigheterna för barn i vård utom hemmet föremål för systematisk tillsyn

I år är rättigheterna för barn i vård utom hemmet föremål för barnskyddets systematiska tillsyn. Som en del av tillsynsplanen arrangerar Valvira och regionförvaltningsverken tre webbinarier om temat för sakkunniga inom barnskydd i kommunerna. Planen om gott bemötande behandlades i det första webbinariet den 14 september 2021.

Mer information:

Marita Raassina, överinspektör, Valvira, 0295 209 333

Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 029 501 7587