Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Patientsäkerheten nära kollaps – tillsynsmyndigheterna förmår inte säkra krisläget

Patientsäkerheten nära kollaps – tillsynsmyndigheterna förmår inte säkra krisläget

19.4.2022 16:58 / uppdaterad 20.4.2022 07:52 / Meddelande

De farosituationer som orsakas av den allt bredare strejken inom vårdsektorn hotar patientsäkerheten. För tillfället finns det så få tillgängliga anställda för skyddsarbetet att det kommer att orsaka en storskalig avstängning av akutvården. Det här medför oundvikligen dödsfall och invalidisering av patienter.

"Valvira är inte en arbetsmarknadspart, men som tillsynsmyndighet för kund- och patientsäkerhet anser vi det viktigt att strejken avslutas snabbt och med ett hållbart förhandlingsresultat", betonar Valviras generaldirektör Markus Henriksson

Kund- och patientsäkerheten måste säkras i alla situationer, även under strejken. För att trygga brådskande och nödvändiga social- samt hälso- och sjukvårdstjänster behövs tillräckligt med personal. 

"Problemet är att vårdens ansvariga läkare för tillfället inte får rätt mängd vårdpersonal baserat på medicinska bedömningar, då organisationerna beslutar om hur många anställda som ska rekryteras för skyddsarbete. I praktiken kan de läkare och myndigheter som ansvarar för behandlingen inte längre garantera patienternas säkerhet. Situationen är ohållbar", säger Henriksson.

"Till följd av strejken ökar coronapandemins vårdskuld inom icke-akut vård och gäller nu även akutvård." 

Mer information:

Generaldirektör Markus Henriksson, 0295 209 300

Direktör Helena Mönttinen, 0295 209 404

Texten har korrigerats den 19 april 2022. Den sista meningen "strejken inom vården förlängs från och med den 20 april" har tagits bort.