Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Nytt material som stöd för främjandet av medicineringssäkerheten

Nytt material som stöd för främjandet av medicineringssäkerheten

17.1.2022 09:00 / Nyhet

Projektet för implementeringen av handboken Säker läkemedelsbehandling avslutades i slutet av 2021. Syftet med projektet var att genom genomförandet av handboken främja medicineringssäkerheten och medicineringssäkerhetskulturen. Under projektets gång ordnades sammanlagt 33 webbinarier eller föreläsningar, med vilka man nådde ut till över 3 000 personer. Dessutom publicerades till exempel ett temanummer om säker läkemedelsbehandling i tidningen Sic! och en webbplats för Säker läkemedelsbehandling med ett avsnitt för Vanliga frågar. Nu publiceras mer material som skapats som ett resultat av projektet.

På Fimeas webbplats för Säker läkemedelsbehandling finns mer information om säker läkemedelsbehandling bland annat i form av vanliga frågor. I fortsättningen kan man ställa frågor om handboken Säker läkemedelsbehandling till den berörda tillsynsmyndigheten.

Säker läkemedelsbehandling som tema i videor

Fimea, Kund- och patientsäkerhetscentralen, Valvira, RFV och SHM har utarbetat korta videor om säker läkemedelsbehandling som en del av projektet för implementering av handboken Säker läkemedelsbehandling. Det finns sammanlagt fyra videor och de behandlar säkerheten i läkemedelsbehandlingen ur olika perspektiv. Videorna är fritt tillgängliga för alla på Fimeas Youtube-kanal. Syftet med videorna är att hänvisa tittarna till länkarna och källorna med mer information på Fimeas webbplats för Säker läkemedelsbehandling.

Videon som berättar om handboken Säker läkemedelsbehandling har spelats in på både finska och svenska och utöver det finns den också med engelsk textning. De övriga videorna har spelats in på finska, men alla har textning på både svenska och engelska.

Checklistan styr genomförandet av läkemedelsbehandlingsplanen

Som en del av projektet för implementeringen av handboken Säker läkemedelsbehandling utarbetades också en checklista för genomförandet av läkemedelsbehandlingsplanen som baserar sig på internationell litteratursökning och som särskilt riktar sig till chefer inom vårdarbetet. Checklistan kan dock i tillämpliga delar användas på alla plan i genomförandet av läkemedelsbehandlingen som grundar sig på läkemedelsbehandlingsplanen.

Checklistan utarbetades i samarbete med Klient- och patientsäkerhetscentralen och institutionen för vårdvetenskap vid Östra Finlands universitet. HvM Karoliina Aho ansvarade för utarbetandet av checklistan.

Bekanta dig med det nya materialet på Fimea’s webbplatsen för Säker läkemedelsbehandling (fimea.fi).

Mer information:

Emilia Laukkanen, projektchef
fornamn.efternamn@fimea.fi