Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kontrollen satte fart på utvecklingen av förebyggande rusmedelsarbete i kommunerna

Kontrollen satte fart på utvecklingen av förebyggande rusmedelsarbete i kommunerna

9.11.2022 10:30 / Nyhet

Kommunerna har byggt upp strukturerna för förebyggande rusmedelsarbete i rätt riktning. I samband med Valviras och regionalförvaltningsverkens kontroll utsåg 35 kommuner ett lagstadgat organ med ansvar för förebyggande rusmedelsarbete, ett organ som inte tidigare hade funnits i kommunerna. Kontrollen utfördes i 62 kommuner.  

”Enligt lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet ska det i kommunen finnas ett organ med ansvar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller dess befullmäktigade arbetsgrupp för ledning, uppföljning och utvärdering av rusmedelsarbetet. I samband med kontrollen tog man reda på om ett sådant organ hade utsetts”, berättar överinspektör Irja Hemmilä på Valvira.

Enligt Hemmilä är det med tanke på samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena viktigt att kommunerna har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter. Från 2023 är det förebyggande rusmedelsarbetet en lagstadgad uppgift som förutom till kommunerna hör till välfärdsområdena.

”Ett välfungerande gränssnitt för välfärdsområdena och aktörerna inom det förebyggande rusmedelsarbetet är avgörande för att arbetsfördelningen ska fungera väl. Framtagna strukturer och välfungerande gränssnitt möjliggör ett högklassigt och effektivt förebyggande rusmedelsarbete som riktas till alla ålders- och befolkningsgrupper. ”

Resultaten från kontrollen regionvis:

Södra Finland

  • Kontrollen utfördes i 13 kommuner och i elva av dessa utsågs organet i samband med kontrollen. Två kommuner hade utsett organet redan tidigare.

Östra Finland

  • Kontrollen utfördes i sju kommuner och i alla dessa utsågs organet i samband med kontrollen.

Lappland

  • Kontrollen utfördes i två kommuner och i båda utsågs organet i samband med kontrollen.

Sydvästra Finland

  • Kontrollen utfördes i elva kommuner och i sju av dessa utsågs organet i samband med kontrollen. Tre kommuner hade utsett organet redan tidigare.  

Västra och Inre Finland

  • Kontrollen utfördes i 20 kommuner och i fyra av dessa utsågs organet i samband med kontrollen. 15 kommuner hade utsett organet redan tidigare.

Norra Finland

  • Kontrollen utfördes i nio kommuner och i fyra av dessa utsågs organet i samband med kontrollen. Fyra kommuner hade utsett organet redan tidigare.

Mer information:

Överinspektör Irja Hemmilä, 0295 209 531, Valvira, fornamn.efternamn@valvira.fi
Överinspektör Heli Heimala, 0295 016 115, Regionalförvaltningsverket i Södra Finland
Överinspektör för hälso- och sjukvården Katja Maksimainen, 0295 016 893, Regionalförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektör Sanna Ylitalo, 0295 017 386, Regionalförvaltningsverket i Lappland
Överinspektör för hälso- och sjukvården Pauli Kamsula, 0295 018 083, Regionalförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektör Jenni Lahtinen, 0295 018 117, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektör Raija Fors, 0295 017 559, Regionsförvaltningsverket i Norra Finland

fornamn.efternamn@avi.fi

Tillsynen satte fart på utvecklingen av det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna (avi.fi)

Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (finlex.fi)