Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Konkurrensutsättningen för nya registerprojektet Soteri har börjat

Konkurrensutsättningen för nya registerprojektet Soteri har börjat

19.4.2022 09:30 / Nyhet

Konkurrensutsättningen för nya registerprojektet Soteri har börjat. Materialet för konkurrensutsättningen har publicerats på Hilma, tjänsten för offentliga upphandlingar. Anbudstiden går ut 13.5.2022. Upphandlingsbeslutet och -avtalen görs i maj-juni. Soteri-registrets tas i bruk första gången i början av år 2024.

Soteri är ett nytt register för tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Till registret sammanställs grundläggande uppgifter om alla privata och offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården och om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Soteri kommer också att vara ett register över tillsynsuppgifter. Uppgifterna i registret kommer att tillgodose informationsbehov hos Valvira, regionförvaltningsverken och flera intressentgrupper.

Soteri fungerar som ett master- eller grundregister för organisations- och tillsynsuppgifter inom social och hälsovården och tillståndsuppgifter inom den privata småbarnspedagogiken. Efter att registret har tagits i bruk upprätthålls uppgifterna endast i Soteri. Registret ska vara en kundorienterad e-tjänst genom vilken serviceproducenterna och myndigheterna lättare kan sköta sina ärenden.

Soteri utgör en viktig del av utökningen av Valviras digitala tjänster och av programhelheten för främjande av digitalisering enligt regeringsprogrammet.

Upphandlingen innefattar två anbudsområden

Upphandlingen för Soteri omfattar också ett annat anbudsområde. Konkurrensutsättningen innefattar också anbud för administrationen och utvecklingen av systemplattformen Sampo samt den allmänna mjukvaruutvecklingen på Valvira. Sampo är en e-förvaltningsplattform som består av en e-tjänst, ett skrivbord för ärendehantering, ett ärendehanteringssystem och en offentlig informationstjänst. Utvecklingen av Sampo och Soteri är delvis länkade till varandra. Syftet med den kombinerade upphandlingen är att vidareutveckla det administrativa systemet för elektronisk ärendehantering. Systemleverantören kan välja mellan att lämna anbud för antingen Soteri eller Sampo, eller båda.

En dialog om tekniken i anknytning till konkurrensutsättningen fördes mellan de intresserade systemleverantörerna tidigare i vår. Responsen har beaktats i materialet för konkurrensutsättning.

Mer information:

Projektchef Seppo Suorsa, 0295 209 505

Mer information om registerprojektet Soteri (valvira.fi)

Materialet för konkurrensutsättningen finns på tjänsten för offentliga upphandlingar Hilma (julkisethankinnat.fi)