Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Klienternas och patienternas välbefinnande måste säkerställas under sommarhettan

Klienternas och patienternas välbefinnande måste säkerställas under sommarhettan

9.7.2021 09:30 / Nyhet

Äldre personer, långtidssjuka och små barn är speciellt utsatta för skadliga verkningar av det varma vädret. Valvira påminner att det på sjukhus, vårdhem och andra verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården samt hemvården är viktigt att vara medveten om hälsoriskerna som det varma vädret orsakar. Vid värmeböljor är till exempel kontakten mellan personalen inom hemvården och klienterna ännu viktigare än normalt.

Serviceproducenterna måste också regelbundet följa rumstemperaturerna. Rumstemperaturen i servicehus, äldreboenden och andra motsvarande utrymmen måste ligga mellan +20 °C och +30 °C. Åtgärdsgränser för inomhustemperaturen har fastställts i social- och hälsovårdsministeriets förordning (finlex.fi). På vårdhemmen bör alla ha en möjlighet att vistas i ett öppet svalt rum.

Det varma vädret kan också ha en inverkan på läkemedelsbehandlingar, och medicineringar kan öka hälsoriskerna som orsakas av hetta. Det är viktigt att korrekta temperaturer beaktas vid förvaring av läkemedel.

Mer information:

Hälsoeffekterna av höga temperaturer (thl.fi)

Det varma vädret kan påverka läkemedelsbehandlingar (sic.fimea.fi) (på finska)

Läkemedel och varmt väder (sic.fimea.fi) (på finska)

Mycket varmt väder är en hälsorisk i synnerhet för äldre och långtidssjuka (stm.fi)