Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Klient- och patientsäkerheten ska säkras även under strejken

Klient- och patientsäkerheten ska säkras även under strejken

1.4.2022 08:00 / Nyhet

Super och Tehy har sex på morgonen idag den 1.4. påbörjat en strejk i sex sjukvårdsdistrikts områden. Dessutom berör strejken de bolag och andelslag som dessa sjukvårdsdistrikt äger eller bedriver nära samarbete med. Strejken gäller sjukvårdsdistrikten i Norra Österbotten, Norra Savolax, Egentliga Finland, Birkaland, Helsingfors och Nyland samt Mellersta Finland. Strejken gäller ungefär 25 000 vårdare.

Statliga myndigheter och inrättningar samt kommunerna måste se till att deras uppgifter sköts så bra som möjligt också under undantagsförhållanden och vid störningar. Det bör finnas tillräcklig personal för att förverkliga de brådskande och nödvändiga social- och hälsovårdstjänsterna.

Valvira och regionförvaltningsverken påminner om att klient- och patientsäkerheten ska garanteras även under strejken.

Läs mera:

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande: SHM gör förberedelser för att garantera patientsäkerheten inom social- och hälsovårdstjänsterna (stm.fi)