Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Katso-autentisering i Valviras e-tjänster tas ur bruk

Katso-autentisering i Valviras e-tjänster tas ur bruk

17.11.2020 08:45 / uppdaterad 24.11.2020 10:11 / Nyhet

Valvira tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i sina e-tjänster från och med 15.12.2020. Den nuvarande webbtjänsten Katso ersätts då med Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-autentisering. Ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakter i Valviras elektroniska ärendehantering gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster, när de sköter tillstånds- och anmälningsärenden som hör till regionförvaltningsverken eller Valvira.

Katso-tjänstens fullmakter upphör

När Katso-koderna tas ur bruk upphör samtidigt de fullmakter som beviljats via Katso-tjänsten. Fullmakterna ska ges på nytt i Suomi.fi-tjänsten. Valvira rekommenderar att användarna ansöker om Suomi.fi-fullmakter så snabbt som möjligt så att de kan börja användas när Katso-tjänsten tas ur bruk.

Identifiering i fortsättningen

När Suomi.fi-tjänsten har tagits i bruk sker identifieringen i Valviras e-tjänster med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter som anslutits till personlig identifikation kan en företagskund bevilja en person eller ett annat företag fullmakter, dvs. rätt att sköta ärenden för företagets räkning. I tjänsten kan man också begära rätt att sköta ärenden för ett annat företag.

Med den nya fullmakten har serviceproducenter inom social- och hälsovården i fortsättningen även rätt att använda Valviras elektroniska ärendehantering för social- och hälsovården. Med fullmakten kan den befullmäktigade på företagets vägnar:

  • ansöka om tillstånd att tillhandahålla privata social- och hälsovårdstjänster samt meddela om ändringar och
  • lämna in en verksamhetsberättelse för social- och hälsovård.

Anvisning för ansökan om fullmakt

Företag, stiftelser och organisationer kan ansöka om fullmakt trots att den inte ännu är i bruk i Valviras e-tjänster.

Nedan ges anvisningar för ansökan om fullmakt:

Företag

  1. Gå till sidan Fullmakter på Suomi.fi. Klicka på Identifiera dig.
  2. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
  3. Klicka på Begära fullmakt, Lägg till företag och gå vidare enligt Suomi.fi:s anvisningar. Välj fullmaktkoden ”Uträtta tillstånds- och anmälningsärenden som gäller social- och hälsovården” och fullmaktstypen Ärendefullmakt.

Stiftelser och föreningar

Fullmakt kan sökas med Suomi.fi-blanketten Ansökan för att registrera fullmakt. När fullmakterna tas i bruk identifierar sig alla i Valviras e-tjänster personligen och kan där sköta de ärenden som de har beviljats fullmakter för. 

Mer anvisningar om hur man ger eller använder Suomi.fi-fullmakter finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVV:s webbplats

Mer information

Pauliina Tuomainen, systemspecialist, tfn 0295 209 114
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

23.11.2020 Uppdaterad Katso-autentisering tas ur bruk 24.11. > 15.12.2020. 24.11.2020 Korrigerad ett skrivfel.