Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Jussi Luomajärvi utnämns till förvaltningsdirektör för Valvira

Jussi Luomajärvi utnämns till förvaltningsdirektör för Valvira

27.1.2022 16:00 / Nyhet

Jussi Luomajärvi, JM, VH, har utnämnts till förvaltningsdirektör för Valvira från och med den 1 mars 2022.

Luomajärvi har tidigare arbetat som förvaltningsdirektör vid kommunikationsministeriet, där han ansvarat för att sköta chefsuppgifterna vid förvaltningsenheten sedan ingången av 2016. Under 2013–2015 arbetade han som regeringsråd vid kommunikationsministeriet med krävande tjänstemannarättsliga ärenden och allmän juridik. Tidigare arbetade Luomajärvi i flera år bland annat som arbetsmarknadsjurist vid Statens arbetsmarknadsverk med uppgifter som till exempel hänförde sig till lagberedning som gällde tjänstemannarätt och samarbetsfrågor.

Mer information: Överdirektör Markus Henriksson, 0295 209 300