Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Informationsbehovet för handboken Säker läkemedelsbehandlings intressentgrupper kartläggs per telefon den 23 april 2020

Informationsbehovet för handboken Säker läkemedelsbehandlings intressentgrupper kartläggs per telefon den 23 april 2020

8.4.2020 09:00 / Nyhet

På grund av situationen med koronavirus har workshoppen för uppdateringen av handboken för säker läkemedelsbehandling ställts in. I stället för workshopen kartläggs intressentgruppernas informationsbehov under en separat telefontid den 23 april 2020 kl. 12–16. Projektarbetsgruppens mål är att på så sätt säkerställa att den nya handboken Säker läkemedelsbehandling i fortsättningen ger tydliga svar på de frågor som finns ute på fältet.

Temat för telefontiden är kompetens inom läkemedelsbehandlingen och säkerställande av den vid verksamhetsenheter som genomför läkemedelsbehandling.

Vi hoppas att vi får höra fältets behov av information om följande ämnesområden i verksamhets- och arbetsenheternas läkemedelsbehandlingsprocess:

  • den kompetens i läkemedelsbehandling som förutsätts av olika arbetstagargrupper
  • handledning i läkemedelsbehandling
  • säkerställande av kompetensen inom läkemedelsbehandling, inklusive tillståndspraxis
  • den allmänna utvecklingen av kompetensen inom läkemedelsbehandling
  • arbetstagargruppernas ansvar, skyldigheter och arbetsfördelningen.

Vi hör gärna också exempel på god praxis för att säkerställa kompetensen inom läkemedelsbehandling.

Utöver yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården önskar vi att även att få höra av yrkesutbildade personer från andra verksamhets- och arbetsenheter som genomför läkemedelsbehandling. Utgående från diskussionerna utarbetar arbetsgruppen avsnitten i handboken Säker läkemedelsbehandling som behandlar läkemedelsbehandlingens kompetens, säkerställande och utveckling av den som en del av en fungerande process för läkemedelsbehandling. Arbetsgruppen utnyttjar också resultaten från enkäten för intressentgrupper som samlades in i oktober 2019.

Telefonjourhavande är Fimeas projektansvariga samt sakkunniga från Valvira och RFV (se kontaktuppgifter nedan).

Workshop den 12 mars 2020 om ledning av läkemedelsbehandlingsprocesser

Workshoppen om en trygg läkemedelsbehandlingsprocess och ledningen av processen ordnades i Helsingfors den 12 mars 2020. Nästan 20 representanter från olika intressentgrupper och organisationer deltog i workshoppen.

Målet med workshoppen var att lyfta fram problem i behandlingsprocesserna vid organisationer som genomför läkemedelsbehandling och hitta förslag på lösningar särskilt med tanke på ledningen av läkemedelsbehandlingsprocessen. Utifrån diskussionen i workshoppen utarbetas en del till handboken om ledning av läkemedelsbehandlingsprocessen. Projektgruppen beaktar också resultaten från enkäten för intressentgrupper i oktober 2019 vid utarbetandet av informationsinnehållet.

Det första utkastet till den nya handboken på remissrunda före midsommar

För närvarande framskrider uppdateringen av handboken Säker läkemedelsbehandling enligt tidtabellen. Målet är att publicera det första utkastet till ny handbok för remiss under sommaren 2020.

Mer information om telefontiden:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540

Projektarbetsgruppens medlemmar som besvarar era samtal:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, Fimea
029 522 3540, fornamn.efternamn@fimea.fi

Päivi Ruokoniemi, projektchef, Fimea
029 522 3442, fornamn.efternamn@fimea.fi

Paula Hevosmaa, RFV
029 501 6082, fornamn.efternamn@avi.fi

Irja Hemmilä, Valvira
029 520 9531, fornamn.efternamn@valvira.fi

I första hand rekommenderar vi att du kontaktar oss per telefon. Om personens telefon är upptagen och du inte når personen kan du också kontakta oss per e-post. Tyvärr kan vi dock inte svara på alla e-postmeddelanden.