Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null I fjol fråntog Valvira yrkesrättigheterna av nästan tusen personer på deras egen begäran

I fjol fråntog Valvira yrkesrättigheterna av nästan tusen personer på deras egen begäran

6.2.2023 09:53 / Nyhet

År 2022 fråntog Valvira yrkesrättigheterna av 997 yrkesutbildade personer som själv begärt att yrkesrättigheterna ska fråntas. Antalet ökade betydligt jämfört med året innan då antalet personer som begärde att deras rättigheter skulle fråntas var 46. Av de personer som begärde att deras rättigheter skulle fråntas hade 657 yrkesrättigheter som närvårdare som är en skyddad yrkesbeteckning, och 289 var legitimerade sjukskötare. Antalet personer som ansöker om fråntagande av sina yrkesrättigheter är dock fortfarande mycket litet i förhållande till det totala antalet yrkesutbildade personer i Valviras register.

Utgående från ansökningarna går det inte att dra några slutsatser av orsaker till varför man vill avstå från sina yrkesrättigheter. En yrkesutbildad person behöver inte ange varför hen vill avstå från sina yrkesrättigheter, och eventuella angivna orsaker statistikförs inte. Som orsak har man dock i ansökningarna angett till exempel branschbyte, pensionering, hälsoskäl och missnöje med branschens situation, såsom beredningen av patientsäkerhetslagen och kravet på coronavaccination.

Det är möjligt att hos Valvira ansöka om återställande av rätt att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteckning. År 2022 återställdes rättigheterna till tio personer som på egen begäran hade fråntagits sina yrkesrättigheter.

Mer information:

Jurist Pia Wistrand-Alvesalo, 0295 209 311