Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Handledning och rådgivning för familjevård baserad på uppdragsavtal till tillsynsmyndighetens register

Handledning och rådgivning för familjevård baserad på uppdragsavtal till tillsynsmyndighetens register

4.3.2022 09:00 / Nyhet

Stödtjänster för familjevård baserad på uppdragsavtal som produceras av privata serviceproducenter anses i fortsättningen som anmälningspliktig service i enlighet med lagen om privat socialservice. Servicen registreras i Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma Valveri-register, ifall verksamhetsbetingelserna i anslutning till produktionen av service uppfylls. Verksamhetsbetingelserna har definierats i lagen om privat socialservice.

Registreringen gäller yrkesmässig handledning och rådgivning som erbjuds familjevårdare, vårdbehövande och deras närstående under placering i familjevård. Registreringen omfattar inte utbetalning av olika arvoden och ersättningar som ingår i ordnandet av familjevård samt uppgifter i anslutning till den förberedande utbildningen för familjevårdare.

Stödtjänster för familjevård baserad på uppdragsavtal innebär service som baserar sig på ett avtal mellan serviceproducenten och kommunen om ordnande av familjevård. Bestämmelser om stödtjänster för familjevård finns i familjevårdslagen.

För ytterligare information:

Överinspektör Anssi Tulkki, Valvira, 0295 209 347

Överinspektör för socialvården Leena Liimatainen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 574

Ledande överinspektör för socialvården Maija Gartman, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 109

Överinspektör för socialvården Sini Virtanen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 017

Överinspektör Pia Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 597

Överinspektör för socialvården Pia Sirviö, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 072

Överinspektör för socialvården Marjut Aikio, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 384

 

Läs mera:

Anmälningspliktig verksamhet inom privat socialservice (valvira.fi) (på finska)

Frågor och svar om tillstånd för privat socialvård (valvira.fi)

Närmare information om Valveri-registret (valvira.fi)

Valveri-registret i Valviras och regionförvaltningsverkens e-tjänster (valvira.fi)

Familjevårdslag (finlex.fi)

Lag om privat socialservice (finlex.fi)