Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar

16.9.2021 11:20 / Meddelande

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

I merparten av de utredda tillsynsärendena har Valvira konstaterat osakligheter i uppföljningen av och vården vid förlossningen eller graviditeten. I cirka två tredjedelar av fallen har osakligheten hänfört sig till tolkningen eller uppföljningen av fostrets pulskurva. Övriga identifierade risker i anknytning till patientsäkerhet har bland annat varit att utdrivningsskedet dragit ut på tiden, problem med informationsutbyte, språk- och kommunikationsproblem som gäller utländska patienter, brådska under nattetid samt bristfälliga anteckningar i patientjournaler.

Trots att allvarliga felbehandlingar inträffar i samband med förlossning, är dessa av ett ringa antal och förlossningssäkerheten i Finland är fortfarande i världsklass. Det finns dock fortfarande skäl att fortsätta arbetet för utveckling av patientsäkerheten.

”Varje felbehandling är för mycket och det är en stor mänsklig tragedi då ett barn dör eller blir invalidiserad”, konstaterar överinspektör Leena Kinnunen i sin blogg.

Valvira behandlar de allvarligaste tillsynsärendena, där det misstänks att felbehandling har lett till döden eller till grav invaliditet för en patient. Regionförvaltningsverken behandlar övriga ärenden som gäller vård under graviditet eller förlossning.

Leena Kinnunens blogginlägg (länk), som gäller temat för den internationella patientsäkerhetsdagen, kan läsas i sin helhet på Valviras webbplats. I år är patientsäkerhetsdagens tema moderns och den nyföddas säkerhet.

Mer information: Leena Kinnunen, överinspektör, 0295 209420

Internationella patientsäkerhetsdagen (vaasankeskussairaala.fi)