Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Det krävs tillstånd att producera krävande hälso- och sjukvårdstjänster på boendeenheter inom socialvården

Det krävs tillstånd att producera krävande hälso- och sjukvårdstjänster på boendeenheter inom socialvården

21.9.2021 09:00 / Nyhet

I regel krävs inget tillstånd att producera hälso- och sjukvårdstjänster på boendeenheter inom socialvården. Inom socialvården omfattar tillstånd eller registrering för att tillhandahålla boendetjänster även vissa hälso- och sjukvårdstjänster. Tillstånd för hälso- och sjukvård krävs dock när en enhet tillhandahåller krävande hälso- och sjukvårdstjänster, såsom behandling med smärtpump, intravenös läkemedels- och vätskebehandling, läkemedelsbehandling med injektion, substitutionsbehandling eller avgiftsbelagd vaccinationsverksamhet som inte ingår i avtalet om vaccination med kommunen.

Hälso- och sjukvårdstillstånd krävs också när hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls klienter utanför en enhet. Sådan service kan till exempel vara hemsjukvård.

Terminalvården kräver inget tillstånd för hälso- och sjukvård

Inget hälso- och sjukvårdstillstånd behövs för terminalvård som tillhandahålls på socialvårdsenheter, även om det är fråga om krävande hälso- och sjukvård. Enheten ska dock ha en sådan yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården som är utbildad i läkemedelsbehandling för att kunna tillhandahålla läkemedelsbehandling under terminalvården. Vid en högkvalitativ terminalvård är det viktigt att samarbeta med kommunens hälso- och sjukvård.

Anvisning: Behov av tillstånd för hälso- och sjukvård på boendeenheter inom
socialvården – två separata tillstånd
(valvira.fi)

Mer information:

Marika Koivuranta, överinspektör, Valvira, marika.koivuranta@valvira.fi, 0295 209 357
Paula Hevosmaa, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, paula.hevosmaa@avi.fi, 0295 016 082