Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den elektroniska ärendehanteringen i ärenden som gäller yrkesrättigheter utvidgas

Den elektroniska ärendehanteringen i ärenden som gäller yrkesrättigheter utvidgas

11.10.2021 09:30 / Nyhet

Valvira utvidgar den elektroniska ärendehanteringen. Specialistläkare och specialisttandläkare som fått sin utbildning i Finland kan nu ansöka om rätt att utöva yrke via Valviras e-tjänst. E-tjänsten gör ansökan enklare och påskyndar beviljandet av rätt att utöva yrke.

I samband med ansökan krävs av specialistläkare och specialisttandläkare alltid ett intyg om genomgången utbildning. I e-tjänsten är det även möjligt att lägga till intyg till ansökan.

Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna och underlättandet av uträttandet av ärenden är ett av Valviras strategiska mål och en del av servicelöftet. Av de ansökningar om yrkesrättigheter som inkommit till Valvira under 2021 har 80 procent utgjorts av elektroniska ansökningar.

Valvira beviljar årligen cirka 700 specialistläkare och cirka 30 specialisttandläkare rätt att utöva yrke på grundval av utbildning som genomgåtts i Finland. På grundval av utbildning som genomgåtts utomlands beviljas 25–50 rättigheter varje år.

Mer information:

Enhetschef Maarit Mikkonen, 0295 209 561

Yrkesrättigheter behändigt via Valviras elektroniska ärendehantering (valvira.fi)