Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Coronatiden har inte påverkat antalet serveringstillstånd

Coronatiden har inte påverkat antalet serveringstillstånd

8.3.2022 08:30 / Meddelande

Coronapandemin har inte synts i antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2021 var sammanlagt 9 630 serveringstillstånd i kraft i Fastlandsfinland, vilket är 313 fler än i slutet av år 2019, innan coronatiden började. Fler utförsäljningstillstånd av alkohol än tidigare har också sökts för serveringsställen under coronatiden, medan antalet restauranger med förlängd serveringstid har minskat. Antalet detaljhandelstillstånd i anslutning till livsmedelsaffärer har däremot minskat stadigt.

Antalet serverings- och detaljhandelstillstånd har ständigt ökat

Antalet serveringstillstånd har fortsatt att öka i jämn takt efter totalreformen av alkohollagen år 2018. Före reformen fanns det cirka 8 300 serveringstillstånd för alkoholdrycker.

"I och med reformen kunde man se en klar ökning i antalet serveringstillstånd, och ökningen saktade endast något ner år 2020. År 2021 ökade antalet tillstånd igen betydligt. Under pandemin har serveringstillstånden inte återkallats på grund av att ekonomiska förutsättningar har saknats ", konstaterar gruppchef Kari Kunnas vid Valvira.

Ökningen av detaljhandelstillstånden förklaras av de detaljhandelstillstånd som beviljats i samband med serveringstillståndet och som tillverkarna av hantverksöl har beviljats. De började beviljas efter lagreformen 2018. Före lagreformen kunde man se att antalet detaljhandelstillstånd sakta mak sjönk. Antalet detaljhandelstillstånd i livsmedelsbutiker såsom butiker och kiosker har minskat med sammanlagt 600 tillstånd sedan 2017.

I slutet av fjolåret var det möjligt att köpa alkoholdrycker på sammanlagt 6 441 försäljningsställen i Fastlandsfinland. Av dessa tillstånd var 1 465 utförsäljningstillstånd för serveringsställen och 83 detaljhandelstillstånd för hantverksöl.

"Serveringsställena har under coronatiden ansökt om detaljhandelstillstånd för att stöda sin take away-försäljning. Intresset för utförsäljningstillstånd ökade särskilt under restaurangstängningen våren 2020", berättar Kunnas.

Antalet serveringstillstånd 9317 år 2019, 9389 år 2020 och 9630 år 2021. Antalet detaljhandelstillstånd 6004 år 2019, 6312 år 2020 och 6441 år 2021.

I slutet av år 2021 hade 1 618 serveringsställen förlängd serveringstid. Antalet förlängda tider började minska år 2020, då antalet under tidigare år hade ökat betydligt efter reformen av alkohollagen.

"Det faktum att antalet restauranger med förlängd tid började minska berodde på pandemin. När restaurangen inte har kunnat vara öppen under natt-timmarna har en del av restaurangerna avstått från sin förlängda tid ", bedömer Kunnas.

Utvecklingen av antalet förlängda serveringstider, tillstånd som varit i kraft årets sista dag 1715 år 2019, 1663 år 2020 och 1618 år 2021.

Alkoholförvaltningens resurser inriktade på coronaåtgärder

Under coronaåren 2020-2021 minskade antalet alkoholärenden som behandlades vid regionförvaltningsverken, eftersom en stor del av de tillfälliga evenemangen, såsom festivalerna, ställdes in och därför behövdes ingen behandling av serveringstillstånd. På årsnivå var antalet ärenden under 8 000, medan antalet ärenden under åren före totalreformen av alkohollagen var något under 9 000 per år. Totalreformen av alkohollagen år 2018 medförde på årsnivå en ökning på flera tusen ärenden relaterade till servering och detaljhandel av alkoholdrycker.

"Pandemitiden har varit något tystare inom regionförvaltningsverkens alkoholförvaltning än tidigare år i alkoholtillståndsärenden, men begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar och verkställandet och övervakningen av dem har gjort att alkoholförvaltningens tjänstemän har varit mycket upptagna", konstaterar Riku-Matti Lehikoinen, chef för alkoholförvaltningsenheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Serverings- och detaljhandelsärenden som behandlats i regionförvaltningsverkena 9735 år 2019, 7809 år 2020 och 7934 år 2021.

Digitaliseringen framskrider också i alkoholfrågor

Processerna för alkoholärenden elektronifieras, eftersom Valvira och regionförvaltningsverken som bäst förnyar alkoholnäringsregistret Allu. I fortsättningen kan de som ansöker om och gör anmälningar om alkoholtillstånd uträtta ärenden hos tillståndsmyndigheten elektroniskt. Målet är att det nya registret ska tas i bruk under 2022.

Regionförvaltningsverken övervakar detaljhandeln med och serveringen av alkoholdrycker inom sitt område. Valvira ansvarar för den riksomfattande tillsynen samt för regionförvaltningsverkens styrning av tillsynen över servering av och detaljhandel med alkoholdrycker. Dessutom styr och övervakar Valvira primär- och egenkontrollen av tillverkare och importörer av alkoholdrycker och ansvarar för produkttillsynen av alkohol.

Alkoholärenden på Valviras webbplats (valvira.fi)

Alkoholärenden på regionförvaltningsverkens webbplats (avi.fi)

Mer information hos Valvira:

Kari Kunnas, gruppchef
tfn 0295 209 610
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information vid regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Riku-Matti Lehikoinen, chef för alkoholförvaltningsenheten
tfn 0295 016 155

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Jarmo Ruusu, chef för näringstillsynsenheten
tfn 0295 016 938
 
Regionförvaltningsverket i Lappland
Tarja Strömdahl, överinspektör
tfn 0295 017 369

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Pepe Uskelin, enhetschef, jurist
tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kristian Dahl, enhetschef, jurist
tfn 0295 018 528

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ari Kilponen, alkoholöverinspektör
tfn 0295 017 571

Toni Latvamäki, alkoholöverinspektör
tfn 0295 017 569

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)avi.fi