Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Begränsade läkemedelsförråd vid enheter för serviceboende inom socialvården kräver tillstånd eller anmälan

Begränsade läkemedelsförråd vid enheter för serviceboende inom socialvården kräver tillstånd eller anmälan

4.4.2022 10:30 / Nyhet

Det är möjligt att hålla ett begränsat läkemedelsförråd för gemensamt bruk vid enheter för serviceboende inom socialvården. Det begränsade läkemedelsförrådet används endast vid plötsliga behov av läkemedelsbehandling, när den kända klientens sjukdom förvärras och kräver snabb läkemedelsbehandling.  Med hjälp av läkemedelsförrådet kan läkemedelsbehandling påbörjas utan dröjsmål, och exempelvis behöver vårdhemskunder inte föras till hälso- och sjukvårdens akutmottagning på kvällar och helger enbart i syfte att få läkemedlet.

Privata tjänsteleverantörer behöver tillstånds- och tillsynsmyndighetens tillstånd för att hålla ett begränsat läkemedelsförråd. Tillståndsansökan lämnas in till det regionförvaltningsverk på vars område verksamhetsenheten befinner sig. Om tjänsteleverantören är verksam inom flera av regionförvaltningsverkets områden söks tillståndet från Valvira. Kommunerna lämnar in en anmälan om sina läkemedelsförråd till regionförvaltningsverket på sitt eget område.

Läkemedelsförråd kräver en läkemedelsbehandlingsplan som godkänts av en legitimerad läkare och en utsedd ansvarig person. Den ansvarige personen kan vara en läkare som arbetar vid enheten eller en legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården med tillräcklig kompetens och utbildning inom läkemedelsbehandling.  Läkemedelsbehandling kan endast utföras av legitimerade eller titelskyddade hälso- och sjukvårdsproffs med nödvändig medicinsk utbildning och bekräftad medicinsk vårdkompetens. Det måste finnas tillräckligt anställda av den här typen på plats dygnet runt.  

Om begränsade läkemedelsförråd stadgas i den ändrade läkemedelslagen, som trädde i kraft i början av april 2022.

Mer information:

Irja Hemmilä, överinspektör, Valvira, 0295 209 531

Paula Hevosmaa, chefsinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i södra Finland, tfn 029 501 60 82

Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i södra Finland, tfn 029 501 60 91