Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Barnens säkerhet ska säkras även under strejken

Barnens säkerhet ska säkras även under strejken

2.5.2022 14:00 / Nyhet

Stridsåtgärderna inom kommunsektorn som börjar i morgon den 3 maj påverkar brett tjänsterna inom småbarnspedagogik i flera städer. Regionförvaltningsverket och Valvira påminner om att barnens säkerhet ska garanteras även under strejken. Kommuner har inte rätt att begränsa de tjänsterna som stadgats i lagen om småbarnspedagogik. Kommuner är ansvariga för att ordna småbarnspedagogiska tjänster även t.ex. i en strejksituation.

Mer information:

Överinspektör Satu Räsänen, Valvira, 0295 209 637

Direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, Regionförvaltningsverket, 0295 018 815