Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Avsnittet Vanliga frågor på webbplatsen Säker läkemedelsbehandling har uppdaterats

Avsnittet Vanliga frågor på webbplatsen Säker läkemedelsbehandling har uppdaterats

11.1.2022 11:00 / Nyhet

Projektet för implementering av handboken Säker läkemedelsbehandling avslutades i slutet av 2021, men arbetet med medicineringssäkerheten fortsätter på Fimea. Även framöver fortsätter samarbetet med bland annat andra myndigheter, Klient- och patientsäkerhetscentret samt intressentgrupper.

Nya vanliga frågor på webbplatsen Säker läkemedelsbehandling

Som en del av projektet för implementering av handboken Säker läkemedelsbehandling publicerade Fimea, Valvira och RFV ett avsnitt med Vanliga frågor på Fimeas webbplats Säker läkemedelsbehandling i juni 2021. Avsnittet har nyligen kompletterats med nya vanliga frågor. I avsnittet finns nu svar på till exempel om närvårdarstuderande kan ge färdigt doserade narkotiska läkemedel och HCI-läkemedel till klienter eller patienter.

Den svenska versionen kommer att förberedas senare under våren.

Fimea tackar samarbetspartnerna

Nu när projektet för implementering av handboken Trygg läkemedelsbehandling har avslutats är det dags att tacka alla samarbetspartner och personer som deltagit i evenemangen. Fimea hoppas att det goda samarbetet fortsätter även under de kommande åren.

Framöver kan frågor om tillsynen skickas till ämbetsverket i fråga, kontaktuppgifter nedan.

Webbplatsen för Säker läkemedelsbehandling (fimea.fi)

Mer information

Emilia Laukkanen, projektchef, Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi

Mervi Kolari, överinspektör, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi

Irja Hemmilä, överinspektör, Valvira,
fornamn.efternamn@valvira.fi

Paula Hevosmaa, överinspektör, RFV
fornamn.efternamn@avi.fi

Myndigheternas kontaktuppgifter

Valvira: www.valvira.fi, kirjaamo(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverken: www.avi.fi, kirjaamo.etela(at)avi.fi, kirjaamo.ita(at)avi.fi, kirjaamo.lappi(at)avi.fi, kirjaamo.lounais(at)avi.fi, kirjaamo.lansi(at)avi.fi, kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Fimea: www.fimea.fi, kirjaamo(at)fimea.fi