Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år

22.3.2023 16:10 / Meddelande

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

I slutet av 2022 fanns det sammanlagt 1 034 serviceproducenter och 8 728 verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården med tillstånd från Valvira. 395 nya verksamhetsställen inrättades. Den största servicesektorn inom den privata hälso- och sjukvården är läkartjänster inom öppenvården där cirka 36 % av serviceproducenterna är verksamma.

null
Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården med tillstånd från Valvira 2020–2022

En serviceproducent behöver ett nytt tillstånd från Valvira när serviceproducenten har för avsikt att verka inom flera än ett regionförvaltningsverksområde. Serviceproducenten som verkar inom ett regionförvaltningsverksområde ansöker om tillstånd av regionförvaltningsverket.

Antalet tillståndsansökningar inom socialvården på samma nivå som tidigare

Det skedde inga väsentliga förändringar i antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata socialvården år 2022 jämfört med föregående år. I slutet av året fanns det 60 serviceproducenter inom den privata socialvården med tillstånd från Valvira, tre fler än föregående år. Antalet verksamhetsställen var samma som året innan, 922. Valvira beviljade 39 ändringstillstånd fler än föregående år.

Den största servicesektorn har redan flera år varit äldreomsorg där över 39 % av serviceproducenterna inom den privata socialvården är verksamma.


Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom socialvården med tillstånd från Valvira 2020–2022

Mer information om tillstånden för privata serviceproducenter 2022 finns i vår verksamhetsberättelse (pdf, på finska)
Mer information om tillståndsprocessen inom den privata hälso- och sjukvården (valvira.fi)
Mer information om tillståndsprocessen inom den privata socialvården (valvira.fi)

Mer information: Gruppchef Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331