Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Antalet behandlingar med donerade celler ökade i fjol

Antalet behandlingar med donerade celler ökade i fjol

11.7.2022 08:30 / Nyhet

Antalet behandlingar utförda med donerade könsceller och andelen fertilitetsbehandlingar ökade under 2021, likaså antalet donatorer. Nya donatorer 2021: spermadonatorer 333, äggdonatorer 401 och embryodonatorer 44.

Valvira för Luoteri-donatorregistret över personer som donerat könsceller eller embryon för fertilitetsbehandlingar. Alla nya donatorer vilkas könsceller har samlats in för behandlingar med givarceller registreras i registret. Barn som fötts efter fertilitetsbehandlingar har möjlighet att få veta vem donatorn är när de blivit myndiga. Valvira har fört donatorregistret sedan 2007, så personer som är födda 2008 och senare kan söka information i registret när de har fyllt 18 år.

Antalet kliniker är oförändrat

År 2021 var antalet kliniker som ger fertilitetsbehandlingar i Finland sammanlagt 16. Av dessa var nio enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och sju privata. Några privata kliniker hade flera verksamhetsställen, så sammanlagt var antalet verksamhetsställen som ger fertilitetsbehandlingar inom den privata sektorn 12. År 2021 grundades ingen ny klinik, men en klinik avslutade sin verksamhet.

Uppgifterna baserar sig på de årsrapporter som fertilitetsbehandlingsklinikerna lämnat till Valvira.

Mer information:

Jurist Tuula Stark, 0295 209 548

Mer information om assisterad befruktning i Institutet för hälsa och välfärds rapport.

Mer information om antalet donarade celler från Fimea (på finska).