Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ändringar i serveringstillstånden på Åland

Ändringar i serveringstillstånden på Åland

21.10.2021 11:00 / Nyhet

På Åland har man gjort en lagändring som gäller servering av alkoholdrycker, som träder i kraft den 1 november 2021. Till följd av ändringen kommer alla serveringstillstånd i fortsättningen att gälla servering av alla alkoholdrycker även på Åland, dvs. de gamla typerna av serveringstillstånd på högst 22 och 4,7 volymprocent försvinner.

Tidigare beviljade serveringstillstånd gäller fortfarande, men tillståndsnumren ändras så att början av det gamla åttasiffriga tillståndsnumret ändras. Serveringstillståndsnummer som gäller tills vidare börjar härefter med 01 och tillståndsnummer som beviljats för viss tid börjar med 05. Dessa nummer ersätter de två första siffrorna i det nuvarande tillståndsnumret från och med den 1 november 2021.

De gamla tillståndsnumren antecknas som avslutade den 31 oktober 2021 och på verksamhetsställena öppnas det nya tillståndsnumret som träder i kraft den 1 november 2021. Ändringarna uppdateras i alkoholnäringsregistret den 28 oktober 2021.

Anskaffningen och rapporteringen av alkoholdrycker ska göras med det nya tillståndsnumret från och med den 1 november 2021. Myndigheterna på Åland informerar sina innehavare av serveringstillstånd närmare om ändringar i tillståndsnumret innan lagen träder i kraft.

Vad innebär den nya lagstiftningen om servering av alkoholdrycker? (regeringen.ax)

Mer information:

Systemexpert Joona Leppälahti, 0295 209 373 (ärenden som gäller ändring av datasystem)

fornamn.efternamn@valvira.fi