Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Alkoholtillverkningen och den statistikförda konsumtionen minskade år 2022

Alkoholtillverkningen och den statistikförda konsumtionen minskade år 2022

24.3.2023 13:15 / Nyhet

Tillverkningen och den statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker minskade år 2022 jämfört med siffrorna för år 2021.

Det tillverkades 518 miljoner liter alkohol, vilket var cirka två procent mindre än året innan. Bland dryckesgrupperna sjönk tillverkningen av öl, cider och vin, medan tillverkningen av dryckesblandningar och destillerade alkoholdrycker ökade.

Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker år 2022 var 525 miljoner liter. Räknad i 100-procentig alkohol var konsumtionen 36,1 miljoner liter. Motsvarande siffror år 2021 var 555 miljoner liter och räknat i 100-procentig alkohol 100 miljoner liter. Beräknat i liter ökade serveringsförsäljningen med 33,5 procent och detaljhandeln minskade med 9,3 procent. För alla produktgrupper sjönk förbrukningen:

  • öl 5,6 %
  • cider 9 %
  • dryckesblandningar 3,2 %
  • svaga viner 6,7 %  
  • starka drycker 3,4 % 

När man jämför siffrorna för år 2022 med siffrorna för år 2021 är det bra att komma ihåg att det under båda åren har funnits begränsningar i serveringsverksamheten på olika nivåer på grund av coronapandemin. Begränsningarna som gäller restauranger slopades från och med den 1.3.2022.

Valviras statistik över försäljnings- och distributionsuppgifter för alkoholdrycker inkluderar leveranser till restauranger och detaljhandeln från innehavare av tillstånd för tillverkning och partiförsäljning av alkoholdrycker. I slutet av år 2022 fanns det 197 innehavare av tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och starkvin och 339 innehavare av partiförsäljningstillstånd.

Tillståndsinnehavarna rapporterar produktspecifika försäljningsuppgifter till Valvira månadsvis. Uppgifterna samlas in, granskas och analyseras vid Valvira ur tillsynsperspektiv. De sparas i Valviras alkoholnäringsregister. Försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent men högst 80 volymprocent etylalkohol räknas in i statistiken över försäljnings- och distributionsuppgifter.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer den officiella statistiken över totalkonsumtionen av uppgifter från Valviras alkoholnäringsregister.

Statistik över försäljnings- och distributionsuppgifter för alkohol 2022 (valvira.fi) (på finska)
Tillverkning av alkoholdrycker 2022 (excel, på finska)

Mer information hos Valvira: Gruppchef Eeva Saari, tfn 0295 209 515