Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt

Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt

24.8.2021 16:06 / Meddelande

Adoptionsnämnden som fungerar i anslutning till Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har fått förfrågningar om huruvida adoption skulle kunna vara ett sätt att hjälpa i Afghanistan. Adoptionsnämnden anser dock att det i nuläget inte finns de lagstiftnings- och myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

”Internationell adoption bör undvikas vid katastrof- och undantagsförhållanden då risken är särskilt stor att barn av olika anledningar hamnar ifrån sina föräldrar. Dessutom är det bra att komma ihåg att internationell adoption även under stabila förhållanden är ett sistahandsalternativ för barnet”, konstaterar adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula.

”Det primära är för närvarande att med alla medel förebygga att barn skiljs åt från sina föräldrar och att arbeta för att förena familjer i Afghanistan, så fort det är möjligt.”

Adoptionsnämnden anser att det vore viktigt att kanalisera finländarnas naturliga vilja att hjälpa via biståndsorganisationernas humanitära hjälp.

”Om en familj bosatt i Finland önskar adoptera ett barn till familjen framskrider processen via inhemsk adoption eller de etablerade samarbetsländerna som de finländska adoptionsorganisationerna erbjuder”, säger Pärssinen-Hentula.

Adoptionsorganisationer i Finland är Rädda Barnen rf och Interpedia rf.

Mer information:

Adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula, 0295 209 247

Mer information om adoptioner:

Adoptionsnämnden (valvira.fi)

Rädda Barnen rf (raddabarnen.fi)

Interpedia rf (interpedia.fi)