Valvira.fi startsida

Etusivun hero sv

Människor som går på gatan

Valvira

Effektiv tillsyn för säkerställande av hälsa och välfärd.

Aktuellt

Populäraste tjänster

Egenkontroll etusivun nosto

Egenkontroll är kvalitets- och säkerhetsarbete

Egenkontroll är den viktigaste formen av övervakning. Egenkontroll betyder att verksamheten kontinuerligt utvärderas och utvecklas utgående från klientens och kundens perspektiv.

Läs mer om egenkontroll.