Sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto

Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se myöntää toimintaluvan yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille silloin kun ne toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimiville palvelujen tuottajille luvan myöntää aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. Myös kunnat valvovat alueellaan toimivia sosiaalipalvelujen tuottajia. Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että sosiaalihuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat sosiaalihuollon suunnitelmallista, valvontaohjelmassa kuvattua kuntien ja toimintayksiköiden valvontaa keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti.

Sosiaalihuoltoa koskevat kantelut käsitellään ensisijaisesti aluehallintovirastoissa. Valvira käsittelee kantelun, jos siinä on kysymys periaatteellisesti merkittävästä ja laajakantoisesta asiasta, tai kun kantelu liittyy Valvirassa vireillä olevaan terveydenhuollon valvonta-asiaan.

Näillä sivuilla on tietoa sosiaalihuollon valvonnasta ja yksityisen sosiaalihuollon lupa-asioista.

Koronavirus - COVID-19

Päätös ryhtymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaustoimiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt valmiuslain 86 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetut sairaanhoitopiirit sekä saman lain 6 §:ssä tarkoitetusti Ahvenanmaan maakunnan:

  1. ohjaamaan valtioneuvoston 16.3.2020 linjauksen mukaisesti ulkomailta saapuvan henkilöstönsä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin siten, että heidän kanssaan sovitaan työhön paluun ajankohdasta ja poissaolosta työpaikalla kahden viikon (14 vuorokauden) ajaksi, ja
  2. ohjaamaan henkilöstönsä valtioneuvoston 30.3.2020 linjauksen mukaisesti Covid-19 -tutkimukseen aina, jos on pieninkin epäilys sairastumisesta. Testauksen osalta tulee muutoin noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia toimintaohjeita epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota.

Päätös tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 13.4.2020 saakka.
Päätös sekä muut STM:n antamat koronavirustilannetta koskevat viranomaisohjeet ja suositukset on koottu STM:n verkkosivulle.

Katso myös

Valvira kuuluu Euroopan sosiaalijohdon verkostoon (European Social Network, ESN). ESN edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa sekä toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kehittämällä tasokkaita sosiaalipalveluja.

ESN logo

Sosiaalihuollon toteuttaminen

Yhteyshenkilöt

Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Oinas-Soudunsaari Eine
Osaston johtajan sijainen
puh. 0295 209 331

Heikkinen Eine
Ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 323
 

Sosiaalihuollon valvonta

Sosiaalihuollon valvontaan liittyvät kysymykset
puh. 0295 209 299, puhelinaikamme arkisin klo 9-11

Sosiaalihuollon ammattioikeuksien rekisteröintiin liittyvät kysymykset
yhteystiedot löydät täältä (valvira.fi)

Autti Lilli
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 605
(mielenterveys- ja päihdehuolto, sosiaaliasiamiestoiminta, toimeentulotuki)

Husso Riitta
Lakimies
puh. 0295 209 324
(valvonta-asioiden lainopilliset kysymykset, omavalvonta)

Kauppi Reija
Lakimies
puh. 0295 209 429
(valvonta-asioiden lainopilliset kysymykset, vanhustenhuolto)

Kolari Mervi
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 341
(vanhustenhuolto, lääkehoito, sosiaalihuollon ammattihenkilöt)

Lantto Marja-Leena
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 283
(vanhustenhuolto)

Ojaniemi Pekka
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 355
(sosiaalihuollon ammattihenkilölaki)

Raassina Marita
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 333
(lastensuojelu, lapsen huolto ja tapaamisoikeus, toimeentulotuki)

Rytilahti Niina
Lakimies
puh. 0295 209 321
(valvonta-asioiden lainopilliset kysymykset, omavalvonta, sosiaalihuollon ammattihenkilöt)

Saramaa Mari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 342
(vanhustenhuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut)

Tuunainen Paula
Osastosihteeri
puh. 0295 209 384

Uusitalo Elina
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
(vanhustenhuolto, toimeentulotuki, sosiaalihuollon ammattihenkilöt)

Vuorilampi Sari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 316
(kehitysvammahuolto, vammaispalvelut)

Yksityisen sosiaalihuollon lupa-asiat

Antikainen Jari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 240

Iinatti Minna
Assistentti
puh. 0295 209 343

Kokkoniemi Ilkka
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 367

Ojaniemi Pekka
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 355

Tulkki Anssi
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 347

Kuoksa Mirka-Tuulia
Lakimies
puh. 0295 209 306


Sähköposti etunimi.sukunimi@valvira.fi
Faksit: 0295 209 702 (Helsinki), 0295 209 704 (Rovaniemi)