Sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto

Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se myöntää toimintaluvan yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille silloin kun ne toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimiville palvelujen tuottajille luvan myöntää aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. Myös kunnat valvovat alueellaan toimivia sosiaalipalvelujen tuottajia. Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että sosiaalihuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat sosiaalihuollon suunnitelmallista, valvontaohjelmassa kuvattua kuntien ja toimintayksiköiden valvontaa keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti.

Sosiaalihuoltoa koskevat kantelut käsitellään ensisijaisesti aluehallintovirastoissa. Valvira käsittelee kantelun, jos siinä on kysymys periaatteellisesti merkittävästä ja laajakantoisesta asiasta, tai kun kantelu liittyy Valvirassa vireillä olevaan terveydenhuollon valvonta-asiaan.

Näillä sivuilla on tietoa sosiaalihuollon valvonnasta ja yksityisen sosiaalihuollon lupa-asioista.

Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen

Aluehallintovirasto ja Valvira valmistautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen -projektilla. 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Omavalvonta tulee olemaan keskeisessä roolissa.

Lue lisää HVA-projektista Avien sivuilta (avi.fi)

Katso myös

Valvira kuuluu Euroopan sosiaalijohdon verkostoon (European Social Network, ESN). ESN edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa sekä toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kehittämällä tasokkaita sosiaalipalveluja.

ESN logo

Katso lisää European social network (esn-eu.org)

Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen

Aluehallintovirasto ja Valvira valmistautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen -projektilla. 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Omavalvonta tulee olemaan keskeisessä roolissa.

Lue lisää HVA-projektista Avien sivuilta (avi.fi)

Katso myös

Valvira kuuluu Euroopan sosiaalijohdon verkostoon (European Social Network, ESN). ESN edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa sekä toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kehittämällä tasokkaita sosiaalipalveluja.

ESN logo

Katso lisää European social network (esn-eu.org)