Sosiaalihuolto

Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se myöntää toimintaluvan yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille silloin kun ne toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimiville palvelujen tuottajille luvan myöntää aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. Myös kunnat valvovat alueellaan toimivia sosiaalipalvelujen tuottajia. Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että sosiaalihuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat sosiaalihuollon suunnitelmallista, valvontaohjelmassa kuvattua kuntien ja toimintayksiköiden valvontaa keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti.

Sosiaalihuoltoa koskevat kantelut käsitellään ensisijaisesti aluehallintovirastoissa. Valvira käsittelee kantelun, jos siinä on kysymys periaatteellisesti merkittävästä ja laajakantoisesta asiasta, tai kun kantelu liittyy Valvirassa vireillä olevaan terveydenhuollon valvonta-asiaan.

Näillä sivuilla on tietoa sosiaalihuollon valvonnasta ja yksityisen sosiaalihuollon lupa-asioista.

Katso myös

Valvira kuuluu Euroopan sosiaalijohdon verkostoon (European Social Network, ESN). ESN edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa sekä toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kehittämällä tasokkaita sosiaalipalveluja.

 

ESN logo

Yhteystiedot

Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Koukkari Esa
Osaston johtaja
puh. 0295 209 328

Heikkinen Eine
Ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos,
puh. 0295 209 323

Iinatti Minna
Osastosihteeri
puh. 0295 209 343

Sosiaalihuollon valvonta

Autti Lilli
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 605
(mielenterveys- ja päihdehuolto, sosiaaliasiamiestoiminta, toimeentulotuki)

Husso Riitta
Lakimies
puh. 0295 209 324
(valvonta-asioiden lainopilliset kysymykset, omavalvonta)

Mehtälä Sari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 316

Ojaniemi Pekka
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 355
(sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, valvonta-asiat)

Raassina Marita
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 333
(lastensuojelu, lapsen huolto ja tapaamisoikeus, toimeentulotuki)

Rytilahti Niina
Lakimies
puh. 0295 209 321

Uusitalo Elina
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
(sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, vanhustenhuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, toimeentulotuki, asiakkaan asema ja oikeudet)

Yksityisen sosiaalihuollon lupa-asiat

Saramaa Mari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 342

Tulkki Anssi
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 347  

Sähköposti etunimi.sukunimi@valvira.fi
Faksit: 0295 209 702 (Helsinki), 0295 209 704 (Rovaniemi)