Sosiaalihuolto

Sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain muutokset

Sivulla on vanhentunutta tietoa. Päivitämme sisällön niin pian kuin mahdollista. Löydät ajantasaisen 1.1.2023 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain muutosten mukaisen tiedon tästä ohjeesta (pdf).

Sosiaalihuolto

Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se myöntää toimintaluvan yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille silloin kun ne toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimiville palvelujen tuottajille luvan myöntää aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. Myös kunnat valvovat alueellaan toimivia sosiaalipalvelujen tuottajia. Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että sosiaalihuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat sosiaalihuollon suunnitelmallista, valvontaohjelmassa kuvattua kuntien ja toimintayksiköiden valvontaa keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti.

Sosiaalihuoltoa koskevat kantelut käsitellään ensisijaisesti aluehallintovirastoissa. Valvira käsittelee kantelun, jos siinä on kysymys periaatteellisesti merkittävästä ja laajakantoisesta asiasta, tai kun kantelu liittyy Valvirassa vireillä olevaan terveydenhuollon valvonta-asiaan.

Näillä sivuilla on tietoa sosiaalihuollon valvonnasta ja yksityisen sosiaalihuollon lupa-asioista.

Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen

Aluehallintovirasto ja Valvira valmistautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen -projektilla. 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Omavalvonta tulee olemaan keskeisessä roolissa.

Lue lisää HVA-projektista Avien sivuilta (avi.fi)

Katso myös

Valvira kuuluu Euroopan sosiaalijohdon verkostoon (European Social Network, ESN). ESN edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa sekä toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kehittämällä tasokkaita sosiaalipalveluja.

ESN logo

Katso lisää European social network (esn-eu.org)

Yhteyshenkilöt

Sosiaali- ja terveydenhuolto -osasto

​​​​​Mönttinen Helena
Osastonjohtaja
puh. 0295 209 404

Oinas-Soudunsaari Eine
Ryhmäpäällikkö, terveydenhuoltoneuvos
puh. 0295 209 331
 

Sosiaalihuollon valvonta

Sosiaalihuollon valvontaan liittyvät kysymykset
puh. 0295 209 299, puhelinaikamme arkisin klo 9-11

Sosiaalihuollon ammattioikeuksien rekisteröintiin liittyvät kysymykset
yhteystiedot löydät täältä (valvira.fi)

Autti Lilli
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 605
(mielenterveys- ja päihdehuolto, sosiaaliasiamiestoiminta, toimeentulotuki)

Lantto Marja-Leena
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 283
(vanhustenhuolto)

Santama Kirsi-Maria
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 232
(vanhustenhuolto)

​​Saramaa Mari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 342
(vanhustenhuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut)

Tuunainen Paula
Tarkastaja
puh. 0295 209 384

Uusitalo Elina
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
(vanhustenhuolto, toimeentulotuki, sosiaalihuollon ammattihenkilöt)

Yksityisen sosiaalihuollon lupa-asiat

Antikainen Jari
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 240

Iinatti Minna
Assistentti
puh. 0295 209 343

Kankaanpää Ville
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 399

Karhu Anu
Lakimies
​​​​​​puh. 0295 209 202

Kokkoniemi Ilkka
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 367

Ojaniemi Pekka
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 355

Tulkki Anssi
Ylitarkastaja
puh. 0295 209 347

Vallivaara Saara
Lakimies
​​​​​​puh. 0295 209 266


Sähköposti etunimi.sukunimi@valvira.fi
Faksit: 0295 209 702 (Helsinki), 0295 209 704 (Rovaniemi)