Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Valvojan vinkkelistä -blogi

Valvojan vinkkelistä sivun teksti

Valvojan vinkkelistä on Valviran ylläpitämä blogi. Kirjoittajat ovat Valviran asiantuntijoita, jotka tuovat valvonnan ja ohjauksen näkökulmia alansa ajankohtaisiin asioihin. Lue ja ota kanssamme kantaa!

Huomaathan, että kommentit tulevat julkisiksi tarkistuksen jälkeen. Valvira ei julkaise asiattomia tai asiaan liittymättömiä kommentteja.

Uutisarkisto

 • Englannista rohkaisevia tuloksia valvonnan vaikuttavuudesta

  Riitta Aejmelaeus 17.5.2017 (1)
  Valvira on mukana Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten (EPSO) toiminnassa. EPSO tapasi Englannin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta vastaavan Care Quality Commissionin (CQC) asiantuntijoita 24.–25.4.2017. CQC on terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon toimintayk ...
 • Valviran ylijohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Marja-Liisa Partanen: ”Muutoksessa on edettävä rohkeasti”

  Marja-Liisa Partanen 25.4.2017 (0)
  Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen jää eläkkeelle huhtikuun 2017 lopussa. Päätös jäädä eläkkeelle vaati kypsyäkseen hetken aikaa, mutta tuntuu päivä päivältä oikeammalta. -    Aika kuluu, enkä enää olisi siirtynyt uuteen virastoon, Partanen sanoo. -    Tässä vaih ...
 • Hemma hela livet – kotihoito keskiössä

  Elina Uusitalo ja Riitta Aejmelaeus 10.4.2017 (0)
  Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos Anne Eriksson kutsui Tukholman suurlähetystöön 30 vanhustenhuollon asiantuntijaa eri sektoreilta keskustelemaan Suomen ja Ruotsin vanhustenhuollosta, sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista ja erityisesti siitä, miten iäkkäille kansalaisille turvat ...
 • Asiakas-/potilaskokemus mukana valvonnassa – mistä on kysymys?

  Hanna Ahonen 20.3.2017 (4)
  Asiakaslähtöisyys on tänä päivänä avainsanana monissa toiminnoissa. Aihe puhututtaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa – eikä vain meillä, vaan muissakin maissa. Mistä valvonnan asiakaslähtöisyydessä oikein on kysymys? Palvelujen käyttäjät aktiivisiksi toimijoiksi Vuonna 2013 Englannis ...
 • Valvonnan ennakoiva ote vahvistui vuonna 2016

  Marja-Liisa Partanen 3.3.2017 (1)
  Valviran vaikuttavuus ja tuloksellisuus pysyivät vuonna 2016 hyvällä tasolla, vaikka käytössämme olevat resurssit pienenivät. Saimme myös hoitaaksemme uusia lakisääteisiä tehtäviä (esim. sosiaalihuollon ammattihenkilöiden laillistuksen, nimikesuojauksen ja valvonnan sekä laajentuneen tupakkavalvonna ...
 • Adoptiojärjestelmä murroksessa?

  Merja Vuori 1.3.2017 (2)
  Lupahakemukset niin kansainväliseen kuin kotimaiseenkin vieraslapsiadoptioon ovat vuosi vuodelta vähentyneet. Myös kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleiden lasten määrä on parin viime vuoden aikana romahtanut. Maailmalla on keskusteltu äskettäin jo siitäkin, pitäisikö kansainväliset vierasla ...
 • Myös viranomaistoimintaa on syytä kehittää digitalisaation hengessä

  Esa Koukkari 13.1.2017 (0)
  Sote- ja maakuntauudistus myllää palvelujärjestelmämme uuteen uskoon. Alueet, joilla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjät, hallinto ja valvonta jatkossa operoivat, ovat muutosten myötä maantieteellisesti huomattavasti laajempia kuin aiemmin. Suunniteltu valtakunnallinen lupa- ja valvontaviras ...
 • Pula pätevistä ammattilaisista ja kasvava liikkuvuus eurooppalaisen sosiaalihuollon haasteina

  Hanna Ahonen 10.1.2017 (2)
  Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja riittävyys organisaatioissa nousevat meillä toistuvasti esiin. Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan joko määrältään tai laadultaan riittämättömät resurssit aiheuttavat viiveitä käsittelyajoissa. Samalla vaarantuvat asiakkaan oikeusturva ja hyvä hallin ...
 • Valvonta valmistautuu muutoksiin

  Marja-Liisa Partanen 16.12.2016 (0)
  Reformiministerityöryhmä linjasi marraskuun 11. päivänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Valvirasta uuteen valtioneuvoston yhteiseen lupa- ja valvontavirastoon (ns. LUOVA). Ministeriryhmän Valviraa koskeva päätös on ehdollinen: eh ...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmät Valviran rekisteriin

  Antti Härkönen 15.12.2016 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävät potilas- ja asiakastietojärjestelmät tulee ilmoittaa Valviran rekisteriin. Tietojärjestelmien tiedot julkaistaan Valviran ylläpitämässä rekisterissä vuoden 2017 alussa, josta alkaen ainoastaan Valviran rekisteriin ilmoitettujen tietojärjestelmien käyttööno ...
 • Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muutti sosiaalihuollon kelpoisuuksien logiikkaa – työnantajan harkintavalta rekrytoinneissa kasvoi

  Sanna Hyttinen 29.11.2016 (0)
  Lailla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on kaksi keskeistä tavoitetta: Sen tarkoituksena on ensinnäkin edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun muun muassa edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnassa tarvitta ...
 • Valvojan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti

  Marja-Liisa Partanen 19.10.2016 (0)
  Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuussa. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista myös sähkösavukkeisiin ja niissä käytettäviin nesteisiin sekä poltettavaksi tarkoitettuihin kasviperäisiin tuotteis ...
 • Palvelujen käyttäjän ääni kuului EPSOn kokouksessa

  Riitta Aejmelaeus 18.10.2016 (0)
  Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (European Partnership of Supervisory Organisations in Social Services and Health Care, EPSO) 22. konferenssi pidettiin 28.-30.9.2016 Tukholmassa. Konferenssiin osallistui 48 osanottajaa 13:sta maasta. Yksi kokouksen pääteemoista oli potilaid ...
 • Mitä kuuluu SosAmha?

  Sanna Rännäli 17.10.2016 (0)
  Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee hakea oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeutta käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiak ...
 • Uuden tupakkalain soveltamisalue laajeni

  Reetta Honkanen 17.10.2016 (0)
  Uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuun puolivälissä. Kyseessä oli kokonaisuudistus, jonka myötä kumottiin vuoden 1976 tupakkalaki  Muutokset olivat osittain hyvinkin merkittävät. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista käsittämään myös sähkösavukkeet j ...
 • STM:n asumisterveysasetus ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje muodostavat kokonaisuuden

  Pertti Metiäinen 17.10.2016 (0)
  Asumisterveysasetuksella ja sen soveltamisohjeella selkeytetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia mm. sisäympäristön lämpötilan, ilmanvaihtomäärän, melun, kemiallisten yhdisteiden tai mikrobien osalta. Soveltamisohjeessa annetaan numeeriset toimenpiderajat näytteiden mikrobimäärill ...
 • Sote-järjestelmä muuttuu – samoin valvonta

  Riitta Aejmelaeus ja Hanna Ahonen 8.7.2016 (0)
  Valvonnalla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä erityisesti asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeusturvan varmistajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät useita muita palveluita vahvemmin kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen, minkä vuoksi palv ...
 • Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä kuntoon kattavasti

  Tarja Vainiola 26.5.2016 (0)
  Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuutta laitteen ja tarvikkeen elinkaaren ajan. Laitteiden käyttäjinä sosiaali  ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat keskeisiä toimijo ...
 • Kenen syy?

  Riitta Aejmelaeus 25.5.2016 (0)
  Lyhyen ajan sisällä Suomessa on noussut julkisuuteen useita potilasturvallisuutta vaarantaneita tilanteita. On sattumanvaraista, mitkä asiat nousevat julkisuuteen; elävässä elämässä näitä tilanteita on paljon enemmän. Jotta potilasturvallisuuden vaarantumisesta voitaisiin saada irti kaikki mahdollin ...
 • Valviran sote- ja aluehallinnonuudistukseen liittyvissä kannanotoissa korostuvat toimijoiden yhdenvertaisuus, valvonnan rakenteiden järkevöittäminen sekä kansallisen tietopohjan merkitys

  Marja-Liisa Partanen 23.5.2016 (0)
  Suomessa on käynnissä historiallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, ml. samanaikainen keskushallinnon rakenteiden muokkaaminen. Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin – tämän perustehtävän ...
 • Elämän loppuvaiheen hoito valvonnan kannalta

  Riitta Aejmelaeus 18.5.2016 (0)
  Elämän loppuvaiheen hoitoon osallistuminen on kaikille asianomaisille tunnevaltainen kokemus.  Siirtyminen saattohoitopotilaaksi on myös prosessi, jonka aikana tehdään useita linjauksia, jotka koskevat potilasturvallisuutta, hoidon laatua tai potilaan lakisääteisiä oikeuksia. Saattohoito ei use ...
 • Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemien sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä on kasvanut yli 1,5-kertaiseksi ajanjaksolla 2011–2015

  Mikko Kareinen 26.4.2016 (0)
  Valvirassa ja aluehallintovirastoissa tuli vuonna 2015 vireille yhteensä 4 243 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa. Näistä kaksi kolmasosaa (2 615) kohdistui terveydenhuoltoon ja kolmasosa (1 628) sosiaalihuoltoon. Valvontaviranomaiset ratkaisivat vuonna 2015 yhteensä 5 368 valvonta-asiaa.& ...
 • Likaisia neuloja, ilokaasua ja potilaiden kaltoinkohtelua – mihin huomio?

  Tarja Holi 19.4.2016 (2)
  Tiedotusvälineissä on viime viikkoina kuvattu laajasti eräitä terveydenhuollossamme ilmenneitä vahinkoja, ammattihenkilöiden epäasianmukaista toimintaa ja potilasturvallisuusriskejä. On raportoitu, että Kupittaan sairaalassa on kohdeltu potilaita menneinä vuosina epäasianmukaisesti, HusLabissa on ot ...
 • Valvira valvoo vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa

  Marja-Liisa Partanen 2.3.2016 (0)
  Olemme Valviran resurssien niukkenemisesta huolimatta pystyneet edistämään vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon saatavuus on parantunut suunnitelmaperusteisen valvonnan ansiosta ja alkoholin l ...
 • Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi - Uskallanko ilmoittaa epäkohdista?

  Riitta Husso 2.3.2016 (13)
  ”Sosiaalialan työn tavoitteena on hyvän tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja kärsimyksen vähentäminen, muutos ja kehitys” sanotaan sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa. Sosiaalialalla työn eettisyydellä onkin erityinen rooli. Sosiaalialan ammattilainen kehittää omaa työtään asiakkaa ...
 • Työyhteisön viestintäkulttuuri vaikuttaa epäkohtien raportointiin

  Laura Tiitinen 2.3.2016 (0)
  Epäkohtien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on oppia tapahtumista ja kehittää työyhteisön toimintaa paremmaksi. Enemmistö sosiaalialan työntekijöistä ei tiedä, kuinka työyhteisöön liittyvistä epäkohdista olisi raportoitava. Tämän syynä on ehkä se, ettei raportoinnille ole vielä organisaatioiss ...
 • Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki parantaa asiakkaan oikeuksia

  Pekka Ojaniemi 2.3.2016 (0)
  Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Lain toimeenpanoa on valmisteltu Valvirassa jo useita kuukausia syyskuussa 2015 asetetussa sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanohankkeessa laajalla rintamalla ja nopealla aikataululla. Tekemistä riittää vielä lain voimaantulon jälkee ...
 • Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopiste siirtyy jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvontaa

  Marita Raassina ja Lilli Autti 2.3.2016 (4)
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL toteutti lastensuojelun määräaikojen kolmannen valtakunnal-lisen tiedonkeruun ajanjaksolla 1.4. - 30.9.2015. Tulosten mukaan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen määräajat ylittyivät 107 kunnassa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet ...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan järjestämisessä on suuria kansallisia eroja

  Hanna Ahonen 16.2.2016 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat niin meillä kuin muissakin maissa enemmän tai vähemmän ja monin eri tavoin säänneltyä toimintaa. Meillä sääntely kohdistuu sekä palvelujen tuottamiseen että niiden järjestämiseen. Sääntelyn tarkoituksena on turvata palvelun käyttäjien – asiakkaiden ja poti ...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muutoksessa

  Marja-Liisa Partanen 14.12.2015 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on edennyt, ja hallitus on sopinut 7.11.2015 aluejaon perusteista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 itsehallintoalueelle. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ...
 • Luottamusperusteinen valvonta luo valvojalle ja valvottaville positiivisia haasteita

  Hanna Toiviainen 14.12.2015 (0)
  Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnan painopistettä siirretään sosiaalisten ongelmien ja sairauksien ehkäisyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä. Teemat näkyvät vahvasti myös vastikään julkaistussa sosiaali- ja ter ...
 • Terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuus on sekä työperäistä maahanmuuttoa että pakolaisuutta

  Jussi Holmalahti 24.11.2015 (0)
  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuminen maasta ja maanosasta toiseen on pysyvä ilmiö. Viime vuosina mukaan on kuitenkin tullut ammattilaisten aktiivinen työperäinen maahanmuutto kehitysmaista länsimaihin ja toisaalta erilaisiin konflikteihin liittyvä pakolaisuus. Valvira tarkastelee ilmiötä ...
 • Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten asumispalvelujen omavalonnasta Pro gradu -tutkimus

  Riitta Husso 6.11.2015 (0)
  Itä-Suomen yliopistossa valmistui syksyllä 2015 Niina Kaukosen ja Virva Richterin Pro gradu -tutkimus Sosiaalipalvelujen omavalvonta turvaamassa asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutu-mista. Siinä tarkasteltiin asiakkaan asemaa ja oikeuksien toteutumista omavalvontasuunnitelmien kirjausten peruste ...
 • Sociopolis omavalvonnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä

  Riitta Husso 6.11.2015 (0)
  Sociopoliksessa on käynnistetty omavalvonnan koulutus- ja tutkimuskokonaisuus, joka tuottaa ja välittää tuoretta tietoa sosiaalihuollon omavalvonnasta. Omavalvontapilottiin osallistuu sosiaalityön toimintayksiköitä eri puolilta Lappia. Sociopoliksen osaamiskeskittymässä ovat mukana Lapin sosiaaliala ...
 • Adoptiolasten ja adoptioperheiden sekä adoptiotoiminnan näkökulman huomioon ottaminen strategisen hallitusohjelma kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanossa

  Merja Vuori 4.11.2015 (0)
  Adoptiolautakunnan täysistunto on tehnyt esityksen adoptiolasten ja adoptioperheiden näkökulman huomioon ottamisesta hallituksen kärkihankkeissa ja reformeissa. Valtioneuvoston kanslian 28.9.2015 päivätyssä toimintasuunnitelmassa 13/2015 on täsmennetty kärkihankkeiden ja reformien aikataulut, toime ...
 • Pohjoismaisen valvontakonferenssin anti käytäntöön

  Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  Valvira isännöi menestyksekkäästi kolmea merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon kansainvälistä kokousta syys-lokakuun vaihteessa. Pohjoismaiden sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat ja asiantuntijat ja kokoontuivat kaksipäiväiseen pohjoismaiseen valvontakonferenssiin (Nordisk tillsynskonferens) ...
 • Valvonta oppimista edistämässä. Poimintoja pohjoismaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssista

  Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  Suomi on uudistuksia tehdessään katsonut perinteisesti Pohjanlahden tuolle puolen, Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Valviran ruotsalainen kollegaorganisaatio IVO (Institutet för vård och omsorg) uudistettiin vuonna 2013. Uudistamisen taustalla oli tarve löytää uusi suunta, visio ja yhteiset tavoitt ...
 • Kuulumisia Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden EPSOn konferenssista

  Riitta Aejmelaeus 20.10.2015 (0)
  Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (EPSO) 20. konferenssi pidettiin 29 – 30.10.2015. Konferenssiin osallistui 51 henkilöä 16:sta eri maasta. Osallistujamaiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Konferenssin tarkoitus on luoda eri maiden valvontaviranomaisille tilaisuus ke ...
 • Viro on E-Health -palvelujen edelläkävijä, muualla Euroopassa E-Health -palvelujen osuus kasvaa

  Eija Kenttäkumpu 20.10.2015 (0)
  E-Health -palvelut ovat kasvava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuoto Euroopassa. Ne eivät ainoastaan ole tulleet jäädäkseen, vaan niiden tarjonnan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina muun Euroopan ohella myös Suomessa. Samalla ne asettavat uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhu ...
 • Terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokouksen antia

  Heikki Mattlar 20.10.2015 (0)
  Pohjoismaisten terveysteknologian valvontaviranomaisten kokouksessa nousivat erityisesti esille ilmoitettujen laitosten valvonta, kotona käytettävien lääkintälaitteiden määrän kasvu sekä uudet tuotantomenetelmät kuten 3D-tulostus ja siihen liittyvät eri toimijoiden tuotevastuukysymykset. Myös kaikki ...
 • Adoptioiden asianmukaisuus varmistetaan Haagin adoptiokonventiolla – terveiset erityiskomission istunnosta

  Merja Vuori 14.10.2015 (0)
  Viime päivinä on mediassa ollut vilkasta keskustelua adoptioista. Keskustelun pontimena on ainakin osaltaan ollut adoptiolasten tarjonnan ja kysynnän vastaamattomuus. On ehdotettu jonotusjärjestelmän käyttöön ottoa, ja kysytty, miten Suomeen ilman vanhempiaan saapuneen lapsen voisi adoptoida. Adopt ...
 • Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla ja keventämällä

  Marja-Liisa Partanen 20.8.2015 (2)
  Hallitusohjelman mukaan yhtenä tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Viime kesäkuussa pääministerin ilmoituksessa on nostettu esille myös kilpailukyvyn ja ketteryyden palauttaminen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa normien purkaminen on yksi tärkeä tie. ...
 • Omavalvonta – halpa keino parantaa tuloksia ja tyytyväisyyttä

  Tarja Holi 20.8.2015 (0)
  Omavalvonnan ensisijaisuus on kehittämisen kohteena sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista omavalvontaa, jonka avulla ehkäistään epäasianmukainen menettely, havaitaan epäkohdat ja puututaan niihin viivy ...
 • Ajantasainen ja kattava tieto viranomaisten yhteiskäyttöön sekä valvonnan perustaksi

  Olli Nylander ja Hanna Toiviainen 20.8.2015 (0)
  Tietoperustaa ja tiedonkulkua tulee kehittää arvioimalla sosiaali- ja terveydenhuollon erillisrekistereitä koskevat lait, nykyinen tietosuojalainsäädäntö, tilastolaki ja henkilörekisterilaki uudelleen, poistamalla tiedonkulun esteet ja turvaamalla viranomaisille mahdollisuudet hyödyntää myös toisten ...
 • Yksityisten sote-palveluiden velvoitteet ja normitarve vähenemässä

  Esa Koukkari 20.8.2015 (1)
  Voimassa oleva yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskeva lainsäädäntö ei vastaa nykyistä palvelutuotantoa eikä sen kehittymis- ja muutostarpeita. Valvira ja aluehallintovirastot ovat joutuneet yhdessä tekemään runsaasti lupahallintoa koskevia linjauksia. Laki ei ole vastannut kaikki ...
 • Alkoholilain kokonaisuudistus parantaisi alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä hallinnollisia velvoitteita vähentämällä

  Katariina Rautalahti 20.8.2015 (0)
  Osin jo vanhentunutta alkoholilainsäädäntöä olisi tarpeen päivittää vastaamaan nykypäivää.  Lähtökohtana tulisi ensisijaisesti olla terveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat, mutta myös turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen sekä säädösten sujuvoittaminen olisi tärkeää.   Valvira on to ...
 • Ennakoiva valvonta on entistäkin tärkeämpi valvonnan muoto

  Hanna Ahonen 20.8.2015 (1)
  Valvoa = 1.(nukkumisen vastakohtana:) olla hereillä, valveilla 2.tarkkailla, pitää silmällä, kontrolloida, pitää huolta, huolehtia jostakin. Ohjata= 1.  saattaa jk kulkemaan haluttuun suuntaan, pitää jk oikeassa suunnassa, säädellä jnk kulkua. 2. tietä t. suuntaa näyttäen neuvoa menemään jhk, ...
 • Terveydenhuollon valvonnan käsittelyajat lyhenivät ja keskeneräiset asiat vähenivät Valvirassa vuoden 2015 alkupuoliskolla

  Tarja Holi, Markus Henriksson 18.8.2015 (1)
  Tammi-kesäkuussa 2015 Valvirassa tuli vireille uusia terveydenhuollon valvonta-asioita hiukan vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Keskeneräisten terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä laski noin 700 tapauksesta 643 tapaukseen. Lasku johtuu ennen kaikkea Valviran vuoden 2014 lopussa päätö ...
 • Kiireettömän hoitoon pääsyn kuminauhailmiöstä kestävään hoitoon pääsyn toteuttamiseen

  Marja-Liisa Partanen 11.6.2015 (0)
  Terveydenhuollon valvonnassa on otettu ja otetaan käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Pelkät kirjalliset selvitykset eivät ole suinkaan aina riittäviä, vaan valvontatoimintaan tarvitaan lisää yhä monipuolisempia terveydenhuollon toimintayksiköiden ja valvovien viranomaisten lähestymistapoja ...
 • Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa palvelukulttuuria asiakaslähtöisyyteen ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa

  Riitta Husso 8.6.2015 (0)
  Huhtikuun alussa voimaan tulleen sosiaalihuoltolain taustalla on vankka ajatus siitä, että asiakas saa tarpeeseensa nähden riittävät sosiaalipalvelut. Tavoitteena on varhainen tuki ja asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen. Oikea-aikaisilla, riittävillä ja laadukkailla palveluilla pyritään ...
 • Miten suuria laivoja käännetään? Työyhteisöjen toimintakulttuurit muutoksessa

  Riitta Husso 5.6.2015 (0)
  Itsemääräämisoikeus merkitsee henkilön itsenäistä oikeutta, kykyä ja mahdollisuutta päättää itseään koskevista asioista ja toteuttaa omaa elämäänsä koskevat päätökset kenenkään estämättä. Itsemääräämisen periaate on vakiinnuttanut asemansa perusperiaatteena, joka läpäisee koko oikeusjärjestyksen. I ...
 • Pohjoismaisten adoptiokeskusviranomaisten kokouksen antia

  Merja Vuori 1.6.2015 (0)
  Suomi oli isäntämaana, kun pohjoismaiset adoptiokeskusviranomaiset Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta pitivät vuosittaisen kokouksensa 21 - 22.5.2015 Säätytalolla. Adoptiokeskusviranomaisten keskeisenä tehtävänä on valvoa kansainvälisen adoption prosessien toimivuutta ja adoptiopalvelunantaj ...
 • Suomi on edistyksellinen biopankkitoiminnassa

  Sandra Liede 27.5.2015 (0)
  Vuonna 2013 voimaan saatettua biopankkilakia on Suomessa ylistetty maailman parhaaksi ja edistyksellisimmäksi biopankkilaiksi. Suomalaiselle tutkimukselle on uuden lain myötä annettu mahdollisuus nousta biolääketieteen globaaliin kärkijoukkoon edistäen pitkällä aikavälillä maamme väestön hyvinvointi ...
 • Ajankohtaista valvonnan menetelmien kehittämisestä

  Riitta Aejmelaeus 27.5.2015 (3)
  Suomessa, kuten kansainvälisestikin, valvontaviranomaiset ovat tähän asti pyrkineet takaamaan hoidon ja palvelujen laadun asettamalla palvelunharjoittajien toimintaedellytyksille erilaisia kriteerejä esimerkiksi tiloista sekä henkilökunnan koulutuksesta ja määrästä. On osoittautunut, että minimistan ...
 • Valvira arvioi työnsä vaikuttavuutta ja on myös itse arvioitavana

  Marja-Liisa Partanen 25.5.2015 (0)
  Valviran työtä arvioidaan koko ajan monin tavoin. Mittaamme itse joka toinen vuosi valtionhallinnon työtyytyväisyysbarometrillä mm. virastomme johtamista, työoloja ja työhyvinvointia. Lisäksi viraston eri substanssialueet tekevät omia asiakastyytyväisyyskyselyjä. Valviran mainetta mitataan säännölli ...
 • Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittäminen Valviralle toisi säästöjä ja joustavoittaisi lupaprosessia

  Valvira 25.5.2015 (2)
  Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistusta valmistellaan parhaillaan. Nyt näyttää olevan paineita siihen, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto haluttaisiin palauttaa kokonaan aluehallintovirastoille, joiden tehtävänä se oli vuoteen 2009 asti. Tuolloin säädettiin en ...
 • Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa

  Riitta Husso 30.4.2015 (0)
  26.3.2015 Asiakasturvallisuus on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja myös keskeinen kehittämisen ja seurannan kohde sosiaalihuollon toimintayksiköiden omavalvonnassa. Käsitteenä asiakasturvallisuus on laaja ja toisaalta vielä jäsentymätön kokonaisuus, joka kattaa asiakkaan sekä fyysi ...
 • Valvira vastaa toimintaympäristön muutoksiin uudella organisaatiolla

  Marja-Liisa Partanen 22.4.2015 (0)
  24.3.2015 Valvira on toiminut uudistetulla organisaatiolla nyt parin kuukauden ajan. Olemme jo lyhyessä ajassa saaneet runsaasti positiivista palautetta uudistuksesta niin talon sisältä kuin myös eri yhteistyökumppaneiltamme. Olemme monella tavalla toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten pyörte ...
 • Valvira kehittää valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia

  Hanna Toiviainen 22.4.2015 (0)
  24.3.2015 Valvira kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja valvontaan liittyvän ohjauksen malleja ja menetelmiä, sekä valvonnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia. Kehittämistyössä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän liittymäpinnat, hoito- ja palveluprosessi ...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa kohdennetaan palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen

  Hanna Toiviainen 19.3.2015 (0)
  Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaa suunnitelmaperusteista viranomaisvalvontaa kohdennetaan erityisesti palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen. Palvelujen laadun ja sisällön valvonta on ensisijaisesti toimintayksikön tai kunnan omavalvonnan vastuulla. Valvira tukee omavalvonnan to ...
 • Valvira ja aluehallintovirastot edistävät alkoholilupaviranomaisina turvallisia ja viihtyisiä kesätapahtumia

  Marja-Liisa Partanen 18.12.2014 (0)
  Vuonna 2015 alkoholihallinnon valvontaohjelma painottaa tilapäisten anniskelutapahtumien suunnittelua ja toimeenpanoa yhteistyössä eri viranomaisten sekä tapahtumanjärjestäjien ja anniskeluluvanhaltijoiden kanssa. Valvontaohjelmaa voidaan käyttää keinona nostaa esiin ja ottaa käyttöön toimivia paika ...
 • Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

  Riitta Husso 15.12.2014 (0)
  Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmallinen laatu- ja asiakasturvallisuustyö käynnistyy pian alkavana vuonna. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä mukaan lukien kotipalvelu. Myöhemmin keväällä, uuden sosiaalihuoltol ...
 • Lääkkeet liittyvät kiinteästi Valviran työhön

  Marja-Liisa Partanen 21.10.2014 (0)
  Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääketurvallisuudesta. Se mm. päättää, mitä lääkkeitä markkinoille pääsee ja mitä lääkkeitä mahdollisesti vedetään pois markkinoilta. Valvirassakin lääkeasioita tarkastellaan päivittäin, mutta toisesta näkökulmasta. Me katsomme asiaa ...
 • Valvira valvoo hoidon turvallisuutta, vaan ei lääketurvallisuutta

  Markus Henriksson 14.10.2014 (0)
  Terveydenhuollon valvonnan tavoitteena on edistää ja varmistaa potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon palvelujen laatua. Potilasturvallisuuden yksi tärkeimmistä tekijöistä on potilaiden saaman lääkehoidon turvallisuus eli lääkitysturvallisuus. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ...
 • Yhteistyötä lisäämällä lasten ja nuorten palvelut paremmiksi

  Tuuli Krekelä 7.10.2014 (0)
  Valviran 26.9.2014 järjestämässä valtakunnallisessa Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja -yhteistyöseminaarissa keskusteltiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden sekä lastensuojelun kehittämisestä. Seminaarin tavoitteena oli tiivistää sosiaali- ja terveyden ...
 • Valvira Kuntamarkkinoilla 2014: Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu omavalvontaan

  Tuuli Krekelä 29.9.2014 (0)
  Valvira osallistui Kuntamarkkinoille 10.–11.9.2014. Valviralla oli seminaari aiheesta Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen - Valviran näkökulma. Omavalvonta poistaa välikäsiä epäkohtien käsittelyistä Ylilääkäri Päivi Tissari ja suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen kertoivat puheenvuoroi ...
 • Omavalvonnalla voidaan parantaa vanhustenhuollon tilaa

  Marja-Liisa Partanen 16.6.2014 (0)
    Vanhustenhuollon valvonta ehkäisee ennalta epäasianmukaisia toimintakäytäntöjä. Se puuttuu toimintaan, joka on säädöstenvastaista ja alittaa vanhuspalvelujen laadun vähimmäisvaatimukset. Mitä aikaisemmassa vaiheessa epäkohtiin puututaan sen parempi. Vanhuspalvelujen toimijoiden omavalvonta ...
 • Toimintaympäristössä tapahtuu

  Marja-Liisa Partanen 28.3.2014 (0)
  Toimintaympäristön nopeat ja merkittävät muutokset, kestävyysvaje, heikentynyt talouskehitys, sosiaali- ja terveydenhuollon isot lainsäädäntöhankkeet ja tarve uudistaa hallintoa ovat olleet leimaa antavia menneelle vuodelle. Taloudellinen niukkuus vaikuttaa monella alueella. Se näkyy yleensä valvont ...
 • Adoptiokoulutuksessa keskityttiin uuden adoptiolain soveltamiskäytäntöihin

  Jonna Salmela 27.3.2014 (0)
  Adoptiolautakunta järjesti torstaina 30.1.2014 jo toistamiseen adoptiokoulutuksen, jonka kohderyhmänä oli adoptioneuvontaa antavat sosiaalityöntekijät ja kansainvälisen adoptiopalvelun antajat. Koulutus keskittyi erityisesti uuden adoptiolain soveltamiskäytäntöön. Koulutus oli kokopäiväinen ja se pi ...