Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Valvojan vinkkelistä -blogi

Valvojan vinkkelistä sivun teksti

Valvojan vinkkelistä on Valviran ylläpitämä blogi. Kirjoittajat ovat Valviran asiantuntijoita, jotka tuovat valvonnan ja ohjauksen näkökulmia alansa ajankohtaisiin asioihin. Lue ja ota kanssamme kantaa!

Huomaathan, että kommentit tulevat julkisiksi tarkistuksen jälkeen. Valvira ei julkaise asiattomia tai asiaan liittymättömiä kommentteja.

Uutisarkisto

 • Vanhusten hoivapalvelujen kriisi ei saa toistua

  Elina Uusitalo 21.3.2023 (0)
  Miksi hoivakodin toiminnan aloittamiseen lupaa hakevalle palveluntuottajalle asetetaan henkilöstön määrää ja rakennetta määrittäviä velvoitteita? Miksi Valvira ja aluehallintovirastot painottavat lupakäsittelyssä vaikeasti rekrytoitavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, vaikka muutaki ...
 • Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan valvonnassa tarkoittavat?

  Satu Räsänen 23.1.2023 (2)
  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhteiskuntamme perusarvoja. Niiden edistäminen ei ole Valviralle lisätehtävä, vaan työ integroituu muuhun lupa-, valvonta- ja ohjaustoimintaamme.  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (finlex.fi) ja yhdenvertaisuuslaki (finlex.fi) velvoittavat virano ...
 • Mitä jos? Tarinoita lastensuojelusta

  Taija Jokimaa-Frusti 17.11.2022 (0)
  Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta säädettiin laissa vuoden 2022 alussa. Millaista lapsen arki voi olla ja miten se voi huonontua, jos viranomainen ei pysty liiallisen asiakasmäärän vuoksi huolehtimaan sille laissa säädetyistä tehtävistä? Tässä kolme osin todellisiin tapahtum ...
 • Lapsilla on varhaiskasvatuksessa oikeus tuntea turvaa ja saada suojaa

  Hanna-Leena Sippola 14.11.2022 (0)
  Päiväkotien ja perhepäiväkotien pihat ovat täynnä värikkäissä kurahousuissa juoksevia lapsia, leikkimökkejä, hiekkaleluja ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. On aidat, turvaportit ja keinujen alla turvahiekkaa. Metsäpolulla voi tulla vastaan keltaisilla liiveillä varustettuja lapsia aikuisten kulki ...
 • Gemensamt språk ökar klient- och patientsäkerheten

  Carola Arjatsalo 3.11.2022 (0)
  Klientens och patientens rätt till god vård och service på sitt eget modersmål förverkligas dessvärre inte alltid vilket kan äventyra klient- och patientsäkerheten.  Klienten och patienten har rätt till god service, vård och ett gott bemötande. För att detta ska förverkligas måste klienten och ...
 • Yhteinen kieli lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta

  Carola Arjatsalo 3.11.2022 (0)
  Asiakkaan ja potilaan oikeus hoitoon tai hoivaan omalla äidinkielellä ei valitettavasti aina toteudu, jolloin asiakas- ja potilasturvallisuus voi vaarantua.  Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus hyvään palveluun, hoitoon ja kohteluun. Tämän toteutumiseksi asiakkaan ja potilaan täytyy ymmärtää, ...
 • Kantelut oikealle viranomaiselle

  Kirsti Tolonen 3.10.2022 (2)
  Valvira siirtää vuosittain suuren määrän sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluja aluehallintovirastoille, joihin ne lainsäädäntöön perustuvan työnjaon mukaisesti kuuluvat. Vuonna 2021 Valvirasta aluehallintovirastoihin siirrettyjä asioita oli yli tuhat. Työajassa laskettuna tämä tarkoittaa sitä, ett ...
 • Turvallinen lääkehoito edellyttää osaamista

  Irja Hemmilä 15.9.2022 (0)
  Valvira käsittelee vuosittain useita kanteluja, joihin liittyy lääkehoitoon liittyviä virheitä. Tyypillinen virhe on huumausainelääkkeeksi luokiteltavan kipulääkkeen virheellinen annostelu, kuten alla olevassa kanteluun perustuvassa esimerkissä. Lääkäri määräsi potilaalle kipulääkkeeksi 1 mg/ml vah ...
 • Adoptiotoiminta murroksessa

  Irene Pärssinen-Hentula 6.7.2022 (0)
  Adoptiolautakunta toimii adoptioasioiden asiantuntija, lupa- ja valvontaviranomaisena. Sen itsenäisyys on kaikkien adoptioprosesseissa olevien adoptionhakijoiden sekä myös adoptiopalvelunantajien oikeusturvan kannalta tärkeä lähtökohta. Vain itsenäisenä viranomaisena lautakunta voi jaostoissaan tehd ...
 • Helle saa väen uimarannoille

  Heli Laasonen 30.6.2022 (2)
  Suomessa yleisten uimarantojen vedet ovat suurimmalta osin hyvälaatuisia, eli voimme hyvillä mielin mennä uimaan turvallisesti. Kuntien terveystarkastajat valvovat näiden rantojen uimavesiä säännöllisesti ottamalla näytteitä ja havainnoimalla sinileväkukintoja uimakauden aikana. Yleisten uimarantoje ...
 • Terveydensuojelua liikenteen elinympäristöhaittojen vähentämiseksi

  Kimmo Ilonen 14.6.2022 (0)
  Lähes kaikki suomalaiset altistuvat ajoneuvoliikenteen terveyteen kohdistuville vaikutuksille, joita ovat esimerkiksi ilmanlaadun heikentyminen ja melu. Liikenteen sähköistyessä pakokaasuhiukkasten osuus liikenteen ilmansaasteista tulee vähenemään, mutta toisaalta katupölyhiukkasten määrä voi säilyä ...
 • Uusi tupakkalaki vahvistaa valvontaa ja selkeyttää vastuita

  Reija Kauppi 1.6.2022 (0)
  Suomen tupakkalain tavoite on yksiselitteinen: ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen tupakkalainsäädäntöä onkin kiristetty tasaiseen tahtiin. Tuorein muutos ...
 • Oletko tarjoilemassa alkoholia asiakastilaisuudessa? Huomioi nämä kolme asiaa

  Janne Hulkkonen 7.4.2022 (4)
  Alkoholin tarjoaminen asiakastilaisuudessa herättää paljon kysymyksiä ja on syytä huomata, että se on sallittua tietyin edellytyksin. Millaisissa tapauksissa alkoholin tarjoaminen on sallittua ilman anniskelulupaa? Voiko asiakkaille tarjota lasin kuohuvaa? Rajanveto on selkeää, kun muutamat perusasi ...
 • Työnantaja ohjaa ja valvoo lääkäreitä heille myönnettyjen oikeuksien mukaan – lääkärioikeuksien kirjo on laaja

  Maarit Mikkonen 18.1.2022 (0)
  Valviralta voi hakea useita erilaisia oikeuksia, joilla voi toimia lääkärinä. Laillistetun lääkärin tai erikoislääkärin ammatinharjoittamisoikeuksien lisäksi muita oikeuksia on varsin suuri määrä. Saamme työnantajilta jonkin verran kysymyksiä ohjauksen ja valvonnan tarpeesta, kun rekrytoitavana on l ...
 • Lääkkeenmääräämisoikeuden rajoittamista edeltää aina perusteellinen selvitystyö

  Markus Henriksson ja Kirsi Liukkonen 13.1.2022 (1)
  Valviran tekemä lääkkeiden määräämisen valvonta herättää usein keskustelua julkisuudessa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Viime aikoina esillä ovat olleet kannabinoidit, joita koskevassa keskustelussa Valviran rooli näyttäisi olevan monille epäselvä. Valvira ei valvo lääkkeitä, vaan sitä, että ...
 • Rakenteita muuttamalla sote-valvonta olisi nykyistä yhdenmukaisempaa, vaikka yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa on tiivistä nytkin

  Markus Henriksson 29.11.2021 (1)
  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatehtävien järjestelyjä ja viranomaisrakenteita on pohdittu kauan. Keskeinen kysymys on edelleen, onko tarkoituksenmukaista, että sote-alan lupa- ja valvontatoiminnassa on peräti seitsemän organisaatiota, joilla on rinnakkainen ja päällekkäinen toimivalta. V ...
 • Valvonnan vaikuttavuuden kehittäminen vaatii tietoa

  Petri Huovinen 26.11.2021 (0)
  Valvonnan tavoitteena on mahdollistaa jokaisen oikeus hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Tätä tehtävää edistääkseen valvontaviranomaiset tarvitsevat kattavaa ja ajantasaista tietoa. Tieto on tarpeen, jotta voimme tunnistaa ja arvioida palveluihin, erityisesti niide ...
 • Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksia

  Elina Uusitalo 18.11.2021 (0)
  Lastensuojelulakiin tehtiin vuonna 2020 muutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja  sijaishuoltoyksiköiden valvontaan. Uusilla säännöksillä pyrittiin parantamaan lasten perusoikeuksien toteutumista sekä samalla l ...
 • Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa edellyttää moniammatillista yhteistyötä

  Satu Räsänen 15.11.2021 (2)
  Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi aiemmin tänä vuonna uusitun lääkitysturvallisuuteen ohjaavan Turvallinen lääkehoito -oppaan (julkaisut.valtioneuvosto.fi). Kuten oppaassakin todetaan, varhaiskasvatuksessa toteutetaan erityyppistä lääkehoitoa, osin hyvin vaativaakin. Mitä vaativammasta lääkeho ...
 • Radonia torjutaan ennakoivalla valvonnalla

  Pertti Metiäinen 11.11.2021 (0)
  Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka voi huoneilmassa aiheuttaa keuhkosyöpää. Se kulkeutuu perustusten halkeamien ja läpivientien kautta maaperästä huoneilmaan. Mittaaminen on ainoa tapa todeta radon, koska sitä ei voi todeta aisteilla. Rakennusten omistajien tai niissä toiminta ...
 • Varautuminen kuuluu meille kaikille

  Heli Laasonen 3.11.2021 (0)
  Lainsäädäntö velvoittaa viranomaiset varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin. Varautuminen ei kuitenkaan kuulu vain viranomaisille, vaan se on myös kaikkien kansalaisten velvollisuus. Puhutaan paljon kotivarasta ja siitä, miten kaikilla pitäisi olla elintarvikkeita, lääkkeitä ja muuta tarpeellista ...
 • Valvontaviranomainen tulkitsee vanhuspalvelulakia yhdenmukaisesti kaikissa tilanteissa

  Reija Kauppi, Anssi Tulkki ja Elina Uusitalo 25.10.2021 (2)
  Valvontaviranomaisten havainnot ja voimakkaat valvontatoimenpiteet aiheuttivat vuonna 2019 laajamittaisen yhteiskunnallisen keskustelun vanhuspalvelujen tilanteesta. Tämä johti lopulta vanhuspalvelulain muutokseen, joka tuli voimaan lokakuun alussa 2020. Lakimuutokset koskivat muun muassa vanhusten ...
 • Lääkärin puutteellinen kielitaito vaarantaa potilasturvallisuuden

  Maarit Mikkonen 20.10.2021 (0)
  Ulkomailla koulutuksensa hankkineen lääkärin oikeus harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa edellyttää riittävää kielitaitoa. Kansalaisuudesta riippumatta Valvira vaatii laillistusta hakevalta lääkäriltä eurooppalaisen viitekehyksen mukaista B1-tason kielitaitoa joko suomen tai ruotsin kielestä, jos e ...
 • Keneltä sitä anniskelulupaa pitikään hakea?

  Aleksi Halme 7.10.2021 (0)
  Olen työskennellyt Valvirassa alkoholihallinnon tehtävissä yhteensä noin kuuden vuoden ajan. Koko sen ajan olen vastannut hyvin suureen osaan minulle kuluttajilta ja elinkeinonharjoittajilta tuleviin puhelin- ja sähköpostitiedusteluihin niin, että pyydän ottamaan yhteyttä aluehallintovirastoon. Tyy ...
 • Synnytysten turvallisuus huipputasolla, mutta sitä voidaan vielä parantaa

  Leena Kinnunen 16.9.2021 (0)
  Valvira selvittää vuosittain alle kymmenen (keskimäärin noin 7) raskauden aikaiseen hoitoon tai synnytykseen liittyvää asiaa, joissa epäillään hoitovirhettä. Määrä on pysynyt samana vuodesta toiseen. Vuonna 2020 Suomessa syntyi Tilastokeskuksen mukaan 46 463 lasta. Valvira käsittelee vakavimmat val ...
 • Disinformaatiota ammattihenkilöltä vai yksityishenkilöltä?

  Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen 2.8.2021 (0)
  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden esiintyminen sosiaalisessa mediassa ja muilla julkisilla digitaalisilla foorumeilla on tuonut Valviraan uusia haasteita. Valitettavasti kaikki julkisesti viestivät ammattihenkilöt eivät jaa lääketieteeseen perustuvaa tietoa, vaan tutkittuun tietoon perustumatonta ...
 • Toimivaa EU-tiedonvaihtoa ammattihenkilöiden oikeuksista ja pätevyyksistä

  Kaisa Saukko 27.7.2021 (0)
  Valvira tekee ammattioikeusasioissa päivittäistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa. Ennen Suomeen sijoittumistaan ulkomailta tulevien ammattihenkilöiden täytyy hakea Valviralta ammatinharjoittamisoikeus maahamme. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että Valvirassa varmistamme, että henkilö ...
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle velvollisuus ilmoittaa epäkohdista ja niiden uhista

  Satu Räsänen 12.7.2021 (3)
  Varhaiskasvatuslakiin tulee jälleen muutoksia. Muuttuneessa laissa säädetään henkilöstölle velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisen epäkohdasta tai sen uhasta. Epäkohdaksi laissa katsotaan esimerkiksi lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu tai tilanteet, joi ...
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjauksessa on tehty paljon ja paljon on meneillään

  Markus Henriksson 22.6.2021 (0)
  Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi kesäkuun alussa asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjausta ja seurantaa koskevan tarkastuskertomuksensa (vtv.fi), jossa se nosti esiin useita tärkeitä havaintoja ja kehittämisehdotuksia. Tarkastuksen monet havainnot ovat Valviran itsensä esille tuomia ...
 • Rajoitustoimenpiteiden käyttö kehitysvammaisten asumispalvelussa edellyttää asiantuntijatiimiä

  Sari Vuorilampi 14.6.2021 (0)
  Kehitysvammalaissa on säädetty asiantuntijatiimistä, mutta mistä siinä on kyse? Kun kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä tai laitoksessa käytetään rajoitustoimenpiteitä, on kyse vaativasta hoidosta ja huolenpidosta. Yksiköllä täytyy tällöin olla käytettävissään asiantuntijatiimi. A ...
 • Mistä on hyvä sisäilma tehty?

  Pertti Metiäinen 8.6.2021 (1)
  Sisäilman hyvä laatu on meille kaikille tärkeää. Jos ilma tuntuu tunkkaiselta, ilmanvaihto voi olla riittämätöntä tai rakenteissa voi olla päästölähteitä, esimerkiksi homekasvustoja tai vaurioituneita rakennusmateriaaleja. Myös tupakansavun hajun tunnistaa helposti, ja esimerkiksi parveketupakoinnis ...
 • Ennen oli kaikki paremmin ja lääkäritkin laillistettiin kahteen kertaan – vai oliko sittenkään?

  Maarit Mikkonen 24.5.2021 (0)
  Suomessa oli voimassa vuoteen 2011 asti lääkäreiden kaksoislaillistus. Osa EU:n jäsenvaltioista vaatii edelleen, että lääkärin pitää valmistumisen jälkeen toimia rajoitetuin oikeuksin, ennen kuin hän voi ottaa vastaan potilaita itsenäisesti. Näille lääkäreille terveydenhuollon ammattihenkilölakiin ( ...
 • Talousveden laadun valvonnasta ei ole korona-aikanakaan tingitty

  Jaana Kilponen 15.4.2021 (0)
  Vesihuolto on tunnetusti yhteiskunnan toiminnalle elintärkeä toiminto. On tärkeää suojella vesihuollon työntekijöiden terveyttä. Tartuntariskin vähentämiseksi Valvira ohjeisti, että kunnan terveydensuojeluviranomaisten tekemistä vesilaitostarkastuksista voidaan joustaa siirtämällä niitä myöhemmäksi, ...
 • Omavalvontasuunnitelma on toiminnan peili

  Satu Räsänen 4.3.2021 (0)
  Varhaiskasvatusta ei anneta huoltajien toiveesta tai tarpeesta, vaan siksi, että lapsilla on siihen oikeus. Laadukas varhaiskasvatus turvaa monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä sekä oppimista ja hyvinvointia. Omavalvontasuunnitelma on tärkeä asiakirja. Se kertoo, miten juuri meillä varmistetaan ...
 • Det viktigaste i de restriktioner som införts vid vårdhem är samarbetet med läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

  Markus Henriksson 16.2.2021 (0)
  På grund av coronapandemin har vi nu i ett år levt i exceptionella tider. Hittills har Finland klarat sig mycket bra, men det effektiva arbetet för förebyggandet av smittor måste fortsättas för att smittläget inte ska försämras. En stor utmaning i detta arbete har varit balansgången mellan fördelar ...
 • Hoivakodeissa käytettävissä rajoitustoimissa keskeistä on yhteistyö tartuntatautilääkäreiden kanssa

  Markus Henriksson 1.2.2021 (0)
  Olemme koronapandemian vuoksi eläneet nyt vuoden ajan poikkeuksellisia aikoja. Suomi on selviytynyt toistaiseksi erittäin hyvin, mutta tehokasta työtä tartuntojen ehkäisemiseksi täytyy jatkaa, jotta tartuntatilanne ei heikkene. Keskeinen haaste tässä työssä on ollut tasapainoilu hyötyjen ja haitto ...
 • Sote-uudistuksella voidaan tehostaa myös valvontaa

  Markus Henriksson 23.10.2020 (0)
  Sote-palveluiden järjestämisen nykytila ei edistä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, yhdenvertaisten laadukkaiden palveluiden turvaamista kaikille eikä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden tehokasta parantamista. Nykyinen järjestelmä ei myöskään riittävästi tue ammattitaitoisen henki ...
 • Valviran organisaatio uudistuu vuoden 2021 alusta

  Markus Henriksson 1.9.2020 (0)
  Valviran organisaatio uudistuu 1.1.2021. Organisaatio muodostuu jatkossa kahdesta substanssiosastosta, joista toinen keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtäviin ja toinen sote-ammattioikeuksia koskeviin hakemusasioihin sekä alkoholi-, tupakka- ja muihin ympäristöterveysasioihi ...
 • Sosiaali- ja terveysalan valvonta toimii poikkeusoloissakin

  Markus Henriksson 11.6.2020 (1)
  Sosiaali- ja terveysalan valvonnan periaatteet ja vastuut ovat koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa samanlaiset kuin normaalioloissakin. Valvonta muodostuu palvelun tuottajan tai toiminnan harjoittajan omavalvonnasta, järjestämisvastuussa olevan kunnan tekemästä valvonnasta sekä alueha ...
 • Koronakevät vaati terveydensuojelulta erityisen kiinteää yhteistyötä

  Kimmo Ilonen 10.6.2020 (0)
  Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Tehtäviin lukeutuu monenlaista elinympäristön terveellisyyden varmistamista, ku ...
 • Uskallanko mennä uimaan? – Muista aina turvavälit ja hygienia!

  Heli Laasonen 9.6.2020 (0)
  Hallitus linjasi toukokuun alussa, että voimme siirtyä hallitusti poikkeusoloista normaalitilanteeseen tai niin sanottuun uuteen normaaliin. Koronakevään jälkeen, sopivasti koulujen kesälomien alkaessa, uimahallit ja maauimalat saivat luvan avata ovensa asiakkaille. Ilmojen ja luonnonvesien lämmetes ...
 • Valvonnan painopiste on toimivan omavalvonnan varmistamisessa

  Markus Henriksson 13.2.2020 (0)
  Valviran vuosi 2020 on käynnistynyt vauhdikkaasti. Helsingin-toimipisteemme muutti tammikuun 20. päivänä uuteen monitilatoimistoon Pasilaan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston naapuriin. Samalla viikolla juhlimme sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaisseminaarin merkeissä Rovaniemen-toimipisteemme 10-v ...
 • Meistä oltiin kiinnostuneita – Valvira Rovaniemellä 10 vuotta

  Esa Koukkari 24.1.2020 (0)
  Vuonna 2009 yhdistettiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Teo ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV. Syntyi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Sosiaalihuollon valvonta oli juuri säädetty Valviran tehtäväksi samalla tavoin, kuin se oli ollut terveydenhuol ...
 • Sosiaali- ja terveysalan valvonnan kehittäminen edellyttää yhteistyötä

  Markus Henriksson 12.11.2019 (0)
  Vuosi 2019 on kääntynyt kohti loppuaan ja voidaan liioittelematta todeta, että se on Valviran osalta ollut historiallinen: Valviran tammikuussa tekemä päätös hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä nosti vanhustenhuollon tilan median avulla koko kansakunnan kahvipöytäkeskusteluihin. Kuluvan vuoden aik ...
 • Yli 20 vuotta terveydenhuollon valvontaa – mikä on muuttunut?

  Tarja Holi 10.10.2019 (0)
  Kun suomalaista terveydenhuoltoa ja sen valvontaa tarkastellaan yli 20 vuoden aikajänteellä, huomataan monen asian muuttuneen. Toimintaympäristö on entistä monimuotoisempi ja valvontaviranomaisen käsiteltäväksi tulevat asiat yhä laajempia. Kehittämistyössä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja askel kerral ...
 • Asiakasraati osana valvonnan kehittämistä

  Satu Räsänen 4.10.2019 (0)
  Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten konferenssissa 26.–27.9.2019 Malmössä pohdittiin yhdessä keinoja potilaiden ja asiakkaiden äänen vahvistamiseksi viranomaisvalvonnassa. Yksi keino on asiakkaiden kuuntelu asiakasraadin avulla. Asiakasraateja käytetään nykyään yleises ...
 • Viestintä on keskeinen osa vaikuttavaa valvontaa

  Anna Karjalainen 2.10.2019 (0)
  Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten konferenssissa 26.–27.9.2019 pohdittiin mm. valvontahavaintojen jakamista, valvonnan mahdollisuuksia uusien, entistä asiakas-/potilasturvallisempien toimintatapojen jalkauttamisessa, sähköisten palveluiden valvontaa sekä keinoja asia ...
 • Adoptiolautakunnan työ muuttuvassa maailmassa

  Eija Kenttäkumpu 1.10.2019 (0)
  Kansainvälisen adoption kautta Suomeen saapuneiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2012 alkaen. Adoption kautta saapuneiden lasten määrä on vähentynyt kaikissa maissa samaan tahtiin. Suomeen saapui ulkomailta hieman yli 50 adoptiolasta vuonna 2018. Muutos on olennainen verrattuna aiempiin vuosii ...
 • Tupakkalain valvontaa tarvitaan jatkossakin

  Isabella Lencioni 20.8.2019 (0)
  Tupakkatuotteita ja tupakointia on säännelty Suomessa jo 1970-luvulta. Uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuussa 2016, ja sillä saatettiin voimaan EU:n tupakkatuotedirektiivin säännökset muun muassa tuotteiden esittämistavasta, ilmoituksista ja rajat ylittävästä etämyynnistä.  Soveltamisalaan sis ...
 • Miten uimaveden laatua valvotaan?

  Heli Laasonen, ylitarkastaja ja Jaana Kilponen, ylitarkastaja 7.8.2019 (0)
  Suomessa kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisiä uimarantoja ja uimavesinäytteiden tuloksia. Viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista. Luonnonvesissä vedenlaatu voi kuitenkin muuttua hetkessä virtausten, aallokon ja yhtäkkiä tapahtuvan pilaantumisen t ...
 • Luova kaatui, mutta valvonta vaikuttaa

  Markus Henriksson 20.5.2019 (0)
  Valviran alkuvuosi ja kevätkausi 2019 on ollut poikkeuksellisen mielenkiintoista ja osin hämmentävääkin aikaa. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuessa 8.3.2019 kaatui myös Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) -toimeenpanohanke, jota koskeva lakiesitys kuului ns. MAKU2-lakipakettiin. Näin ollen uu ...
 • Egenkontrollen är grunden för klient- och patientsäkerhetarbetet

  Riitta Husso, jurist och Markus Henriksson, överdirektör 13.5.2019 (0)
  Den viktiga debatten om missförhållandena inom socialvården som pågått under den senaste tiden har upprepade gånger väckt frågan om vem i första hand och vem i sista hand bär ansvaret för att äldre klienter i sårbar ställning och andra servicebehövande får tillräckliga och ändamålsenliga tjänster av ...
 • Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyön perusta

  Riitta Husso, lakimies ja Markus Henriksson, ylijohtaja 6.5.2019 (0)
  Viime aikojen tärkeä keskustelu sosiaalihuollon palvelujen epäkohdista on nostanut toistuvasti esille kysymyksen siitä, kenellä on ensisijainen ja kenellä viimesijainen vastuu siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat iäkkäät ja muut palveluja tarvitsevat saavat riittävät ja laadukkaat palvelut oik ...
 • Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta ja Valvira

  Markus Henriksson 27.11.2018 (3)
  Valvira totesi 7.11.2018 antamassaan päätöksessä, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 31.12.2018 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli pyytänyt 3.10.2018 Valviraa arvioimaan uudelleen Oulaskankaan sairaalaan sy ...
 • Alkoholijuoman tarjoamisesta muun hyödykkeen tai palvelun oheistuotteena

  Janne Hulkkonen 9.11.2018 (0)
  Alkoholin myyntiä koskevia säännöksiä sovelletaan alkoholipitoisen aineen vastiketta vastaan tapahtuvaan sekä muun hyödykkeen tai palvelun yhteydessä markkinoituun alkoholipitoisen aineen välittämiseen ja luovuttamiseen. Alkoholilain monopoli- ja lupajärjestelmän vastaisena vastikkeellisena alkoholi ...
 • Alkoholin markkinointipykäliä ei avattu alkoholilakia uudistettaessa - pykälät säilyivät vaikeaselkoisina

  Jussi Holmalahti 12.9.2018 (0)
  Alkoholijuomien markkinointia säännellään alkoholilaissa. Viranomaisten ja elinkeinon esityksistä huolimatta markkinointia koskevia pykäliä ei avattu vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä, vaan pykälät säilyivät lähes kokonaisuudessaan aiemmassa, usein vaikeaselkoiseksi kritisoidus ...
 • Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021

  Markus Henriksson 4.9.2018 (0)
  Reformiministeriryhmä on 30.8.2018 linjannut, että osana maakunta- ja sote-uudistusta Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021. Alkujaan Luovan piti aloittaa vuoden 2019 alussa, viime vuonna aloitus siirtyi vuoteen 2020 ja nyt siis vielä yhdellä vuodella vuoteen 2021. Uuden viraston aloitusaikat ...
 • Yhdenvertainen kohtelu, asiakkaan oikeudet ja valvontaviranomaisten yhteistyö lupahallinnossa – esimerkkinä Pipolakoti

  Eine Heikkinen, sosiaalihuollon valvonta, ryhmäpäällikkö, Valvira, Anssi Tulkki, yksityisen sosiaalihuollon luvat, ylitarkastaja, Valvira, Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Maija Gartman, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8.8.2018 (0)
  Poikkeavatko yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat luparatkaisut toisistaan riippuen siitä, käsitteleekö asian Valvira vai aluehallintovirasto? Kysymys on noussut aika ajoin julkisuudessakin näkyvästi esille; viimeksi tänä kesänä Lohjalla sijaitsevan kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja tar ...
 • Pohjoismainen yhteistyö on hyödyksi juomaveden laadun valvonnassa

  Jaana Kilponen 2.7.2018 (0)
  Pohjoismaisessa juomavesikonferenssissa 11–13.6.2018 Oslossa esiteltiin vesihuoltoalan ajankohtaisia asioita, tieteellisiä tutkimuksia ja pohjoismaisia kokemuksia luennoilla, posterisesioilla ja työpajoissa. Konferenssin ohjelma oli erittäin antoisa ja verkottuminen onnistui luontevasti alle 400 hen ...
 • Yhdessä uutta oppimassa

  Satu Räsänen 7.6.2018 (0)
  Valvira ja aluehallintovirastot osallistuvat aktiivisesti uuden valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) suunnitteluun ja toimeenpanoon. Valvira järjesti osana Luova-viraston sote-toimialan valmistelua sen ja aluehallintovirastojen asiantuntijaryhmälle vierailun Ruotsiin sote-palveluiden valvonnast ...
 • Valvontaa kehitetään myös kansainvälisessä yhteistyössä

  Markus Henriksson 26.4.2018 (0)
  Valviran sisarvirasto, Ranskan IGAS -virasto (Inspection générale des affaires sociales) järjesti Pariisissa 9.4.2018 kansainvälisen seminaarin toimintansa kehittämistä silmällä pitäen. Osallistujia oli muun muassa Englannista, Norjasta, Saksan Liittotasavallasta ja Portugalista. IGAS:in kutsusta p ...
 • Valvonnan asiakaskeskeisyyden vahvistaminen edellyttää koulutusta

  Satu Räsänen 26.4.2018 (0)
  Viranomaisten koulutuskysymykset olivat esillä Kööpenhaminassa viime viikolla järjestetyssä sote-valvontaviranomaisten kokouksessa. Kokouksen järjesti European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (EPSO), jonka jäsen myös Suomi on. Sote-valvontaviranomaiset my ...
 • Alkoholilain uudistus on mahdollisuus myös viranomaisille

  Markus Henriksson ja Kari Kunnas 8.3.2018 (1)
  Pitkään valmisteltu alkoholilain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.3.2018. Sen suurimmat muutokset koskevat alkoholijuomien anniskeluun liittyvän vanhentuneen lainsäädännön purkua. Samalla nostettiin luvanvaraisen vähittäismyynnin prosenttirajaa, ja erityisesti tämän muutoksen vaikutukset voidaan arvi ...
 • Adoptiolapsilla ja adoptioperheillä on oikeus laadukkaaseen ja riittävään jälkipalveluun

  Merja Vuori 7.3.2018 (0)
  Viime aikoina on keskusteltu adoptioperheiden vaikeudesta saada riittäviä adoption jälkipalveluja. Adoptiolapsella ja adoptioperheellä on lakisääteisesti oikeus tiettyihin jälkipalveluihin ja vastaavasti tietyt toimijat on velvoitettu sitä antamaan. Jälkipalvelua antavat adoptioneuvonnan antajat ja ...
 • Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat samaan rekisteriin vuonna 2019

  Petri Huovinen 6.3.2018 (0)
  Valvira on käynnistänyt projektin, jossa toteutetaan uuden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavan lain mukainen rekisteri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista. Rekisteri on nimeltään Soteri, ja sen toteutus on osa sosiaali- ja terveysministeriön johtamaa hankekokonaisu ...
 • Lainsäädännön toimivuus edellyttää hyvää valvontaa

  Riitta Aejmelaeus, ylilääkäri, Valvira ja Anssi Keinänen, lainsäädäntötutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto 9.1.2018 (0)
  Lainsäädäntö on yksi keino saavuttaa yhteiskunnassa asetetut tavoitteet. Sääntelijä pyrkii korjaamaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja ohjaamaan valvonnan kohteita haluttuun suuntaan. Sääntelyn vaikutuksia pyritään arvioimaan laajasti ennakolta lainvalmistelun yhteydessä. Sääntely ei aina ole ongelma ...
 • Suunnitelmallisessa viranomaisvalvonnassa kehitetään valvonnan menetelmiä

  Markus Henriksson 15.12.2017 (2)
  Olemme juuri julkaisseet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuodelle 2018. Valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallisen sote-valvonnan vuotuiset valvontakohteet: vuonna 2018 uusia suunnitelmallisen valvonnan painopisteitä ovat m ...
 • Euroopassa keskustellaan turvapaikanhakijoiden sote-palveluiden valvonnasta

  Satu Räsänen 14.12.2017 (0)
  Turvapaikanhakijoihin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina olleet erityisen ajankohtaisia Euroopassa. Haasteet ovat sekä kansainvälisiä että alueellisia. Aihetta käsiteltiin laajasti European Social Network (ESN) -verkoston seminaarissa Tukholmassa lokakuussa 2017. Verkosto, jonka jäsen Valvira o ...
 • Potilas tarvitsee hyvää hoitoa, vaikka kansallinen hoitosuositus puuttuisikin

  Markus Henriksson ja Tarja Holi 12.12.2017 (0)
  Valvira on viime aikoina joutunut puuttumaan muutamien mm. kroonista väsymysoireyhtymää hoitavien lääkäreiden ammattioikeuksiin. Tapaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kroonisen väsymysoireyhtymän ja muiden ns. toiminnallisiksi häiriöiksi luokiteltavien ...
 • Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa 1.1.2020 – uuden viraston toimeenpanohankkeeseen saatu lisäaika käytetään tehokkaasti

  Markus Henriksson 13.10.2017 (0)
  Hallituksen reformiministeriryhmä linjasi 5.10., että uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto eli Luova-virasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Luovan käynnistymisen aikataulun pitk ...
 • Luottamus on tärkeää sote-valvonnassa

  Riitta Aejmelaeus 10.10.2017 (4)
  Hollannissa tutkitaan aktiivisesti sitä, miten terveydenhuollossa ja erityisesti sen valvonnassa yleisesti käytettävät termit voitaisiin jäsentää niin, että ne olisivat kaikkien toimijoiden tunnistettavissa. Yksi ajankohtaisista tutkimuksen kohteista on luottamus. Luottamus vaikuttaa osaltaan valvov ...
 • Lääkärin vuorovaikutustaidot ovat osa potilasturvallisuutta

  Satu Räsänen 27.9.2017 (4)
  Vuorovaikutus potilaan ja hänen läheistensä sekä muun hoitotiimin kanssa on tärkeä osa lääkärin työtä. Vuorovaikutusopinnot ovatkin vakiintuneet osaksi lääkärien peruskoulutusta. Valvira ei valvo lääkärien koulutusta, mutta seuraa koulutuksen kehittämistä ja osallistuu sitä koskevaan keskusteluun. ...
 • Verkostoista tehoa viranomaistoimintaan

  Riitta Aejmelaeus 18.9.2017 (0)
  Vuonna 2002 kuusi lasta kuoli Hollannissa heidän isänsä aiheuttamassa tulipalossa. Sitä ennen perhe oli saanut apua 24 asiantuntijalta. Asiantuntijat eivät tienneet toistensa toimista. Tapahtuman jälkeen Hollannin valvontaviranomaiset yhdistivät voimansa toimiakseen tehokkaammin. Nuorisotoimesta, so ...
 • Hyvä johtaminen parantaa terveydenhuollon laatua

  Riitta Aejmelaeus 18.8.2017 (0)
  Care Quality Commission (CQC), Englannin terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon valvonnasta vastaava viranomainen, julkaisi kesäkuussa 2017 raportin sairaaloiden toiminnan laadun parantamisesta. Raportissa kuvataan, miten sairaalat, joiden toiminta aiemmalla CQC:n tarkastuskäynnillä oli arvio ...
 • Valtioneuvoston periaatepäätös, Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021, on yksi sote-uudistuksen peruskivistä

  Markus Henriksson 3.8.2017 (0)
  Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 -asiakirjan kesäkuun lopulla. Kyse on valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Huipputärkeä asiakirja tuntuu kuitenkin ainakin vielä tällä hetkellä jääneen sote-uudistuksen aikataulumuutosten ja kesälomakauden jal ...