Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ympäristöterveydenhuollon, terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnalliset valvontaohjelmat on päivitetty

Ympäristöterveydenhuollon, terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnalliset valvontaohjelmat on päivitetty

30.8.2022 11:45 / Uutinen

Ruokavirasto ja Valvira ovat valmistelleet ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2023–2024. Ohjelman päivityksessä on tarkistettu toimintaympäristön kuvaus ja huomioitu keskeiset muutokset lainsäädännössä, esimerkiksi valvonnan perusmaksun käyttöönotto terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisesti. Näiden muutosten pohjalta tehtyjen päivitysten lisäksi on tehty muutamia muita, pienempiä korjauksia.

Valvira on päivittänyt myös terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnalliset valvontaohjelmat. Terveydensuojelun valvontaohjelman päivityksessä keskiössä ovat terveydensuojelulain muutokset. Laissa on vuoden 2022 alusta alkaen ollut kokonaan uusi vuosittainen valvonnan perusmaksu, ja ilmoitusvelvollisuuteen sekä valvonnan maksullisuuteen on tullut tarkennuksia. Valvontaohjelmassa on tapahtunut myös muita muutoksia, ja toimintaympäristön kuvaus on tarkistettu.

Tupakkalain valvontaohjelman päivitys koskee pääosin toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia (kuten tupakkalaki ja markkinavalvontalaki). Myös valvonnan painopisteet ovat tarkentuneet, ja ohjelmaan on tehty joitakin teknisiä korjauksia ja lisäyksiä.

Päivitetyt ohjelmat löytyvät Valviran verkkosivuilta pdf-muodossa:

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020‒2024, päivitys vuosille 2023‒2024 (pdf)

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2020‒2024, päivitys vuosille 2023‒2024 (pdf)

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020‒2024, päivitys vuosille 2023‒2024 (pdf)

Lisätietoja:

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma sekä terveydensuojelun valvontaohjelma: ympäristöterveysneuvos Kimmo Ilonen, 0295 209 110

Tupakkalain valvontaohjelma: lakimies Reija Kauppi, 0295 209 429