Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Yleistiedoksianto Seren Kiven ammatinharjoittamisesta

Yleistiedoksianto Seren Kiven ammatinharjoittamisesta

27.5.2021 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt alla olevan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Ilmoituspäivä: 27.5.2021

Asianosainen: Seren Kivi 

Päätös: 6.4.2020, Dnro V/40727/2019

Päätös ja sen liitteet ovat saatavissa Valvirasta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla.

Ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 27.5.–6.7.2021.