Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Yleistiedoksianto Anniina Palmrothin ammatinharjoittamisesta

Yleistiedoksianto Anniina Palmrothin ammatinharjoittamisesta

15.3.2021 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt alla olevan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Ilmoituspäivä: 15.3.2021

Asianosainen: Anniina Palmroth 

Päätös: 12.3.2021, Dnro V/37826/2020

Päätös ja sen liitteet ovat saatavissa Valvirasta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.
Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. 

Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 15.3.–23.4.2021.