Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Yleistiedoksianto Anniina Palmrothille lähetetystä selityspyynnöstä

Yleistiedoksianto Anniina Palmrothille lähetetystä selityspyynnöstä

9.9.2020 00:00

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa tiedoksi yleistiedoksiantona seuraavan asiakirjan, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Ilmoituspäivä: 9.9.2020

Asianosainen: Anniina Palmroth 

Asiakirja: Selityspyyntö 29.5.2020, Dnro V/38896/2019

Asiakirja on saatavissa Valvirasta osoitteesta Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 9.9.–9.10.2020.