Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yleisiä uimarantoja koskeva yleisölle tiedottaminen

Yleisiä uimarantoja koskeva yleisölle tiedottaminen

6.3.2012 15:14 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uimarantojen laatuvaatimuksista ja valvonnasta painottaa yleisölle tiedottamista. Asetuksen mukaisella yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä uimarantaa ns. EU-uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana enemmän kuin 100 uimaria päivässä. Asetus edellyttää, että uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava yleisiä uimarantoja koskevasta tiedottamisesta yleisölle. Yleisölle on jaettava tietoa sekä uimarannalla että asianmukaisilla tiedotusvälineillä, internet mukaan lukien. Periaatteena on se, että uimarannalla on yleisön nähtävillä kaikki uimarin kannalta tarpeelliset tiedot, kuten perustiedot uimaveden laadusta sekä tarvittaessa myös uimiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Tämän lisäksi uimarantatoimijoiden tulee ylläpitää omia internetsivujaan, joihin he kokoavat uimarantaa ja uimaveden laatua koskevia tietoja. Internetin lisäksi tietoa voidaan jakaa myös esimerkiksi paikallislehtien välityksellä.

Uimaveden laadusta tiedottamisen yhdenmukaistamiseksi EU:n jäsenmaiden ja komission edustajista koostuva uimavesikomitea on laatinut yhteiset symbolit uimarannoilla tiedottamiseen. Näiden symbolien avulla uimarannoilla tullaan jakamaan tietoa voimassa olevasta uimaveden luokasta sekä tilanteista, jolloin uiminen ei ole suositeltavaa tai uimavesi on asetettu uimakieltoon. Symbolit eivät korvaa muuta tiedottamista vaan niiden avulla sekä täydennetään uimaveden laatua koskevaa tiedottamista että edistetään tiedon ymmärtämistä.

Valviran ohjeessa esitetään symbolit, joita on käytettävä yleisölle tiedottamiseen yleisten uimarantojen uimavesiluokasta ja mahdollisista uintirajoituksista. Käytettäville symboleille ei ole säädetty minimikokoa tai pohjamateriaalia, mutta kuntien terveydensuojeluviranomaisten tulee huolehtia siitä, että symbolit ovat riittävän suuria ja kestävät sään vaihtelut.

Lue lisää: Valviran ohje viranomaisille 1/2012
Läs mera: Valviras anvisning till myndigheter 1/2012