Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien ajantasaisten Valveri-rekisterin tietojen merkitys Kanta-palveluissa

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien ajantasaisten Valveri-rekisterin tietojen merkitys Kanta-palveluissa

2.9.2015 13:45 / päivitetty 19.11.2018 16:00 / Uutinen

Kanta-palveluihin (sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto) liittyminen ja palvelun toimiminen edellyttävät ajantasaisia tietoja Valveri-rekisterissä (yksityisten palvelujen antajien rekisteri). Valveri-rekisteriin merkitään ne palvelujen tuottajat, joille Valvira tai aluehallintovirasto on myöntänyt yksityisen terveydenhuollon luvan ja ne itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka ovat tehneet ilmoituksen toiminnastaan aluehallintovirastolle.

Palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnan loppumisesta luvan myöntäneelle/rekisteröinnin tehneelle lupaviranomaiselle.

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava ennen muutosta

Osa toiminnassa tapahtuneista muutoksista edellyttää luvan muutoksen hakemista. Tällaisia muutoksia ovat mm. uuden toimipaikan perustaminen, vastaavan johtajan vaihtuminen ja palvelualojen laajennus. Näille muutoksille on oltava lupaviranomaisen lupa.

Toimitilojen tarkastukset ajoissa

Mikäli suunnittelette uuden toimipaikan avaamista, toimitilojen tarkastukset kannattaa sopia aina hyvissä ajoin. Toimintaa uudessa toimipaikassa ei saa aloittaa ennen kuin lupa toiminnalle on myönnetty.

Palvelujen tuottajien muistilista 2015

Valvira on päivittänyt ja lähettänyt luvallaan toimiville terveydenhuollon palvelujen tuottajille muistilistan lupahallintoon liittyvistä asioista. Muistilistan saa julkaista ja sen sisältämiä tietoja hyödyntää vapaasti esim. verkkosivuillanne.

Sähköinen asiointipalvelu

Valvira ja aluehallintovirastot ovat rakentamassa sähköistä asiointipalvelua lupa- ja ilmoitusasioihin. Sähköistämisen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa lupa- ja ilmoitusasioiden vireillepanoa ja käsittelyä. Tarkoituksena on myös mahdollistaa palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan omien, Valveri-rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastelu. Sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön keväällä 2016. Käyttöönotosta tiedotamme myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari, puh 0295 209 331
etunimi.sukunimi@valvira.fi

19.11.2018 päivitetty yhteystietoja