Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

3.1.2012 12:04 / Uutinen

Valviran yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvonnasta antamat määräykset tulevat voimaan 1.3.2012.

Tämän tekstin liitteenä on määräysluonnos, jota ei ole vielä allekirjoitettu. Määräykseen ei tule oleellisia muutoksia, joten palveluntuottajat voivat käyttää luonnoksessa annettuja määräyksiä ohjeena omavalvontasuunnitelman laatimisesta kunnes lopullinen määräys virallisesti annetaan.

Uuden palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ennen määräysten voimaantuloa toimintansa aloittaneen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma 1.9.2012 mennessä.

Omavalvontaa koskevat määräykset julkaistaan Valviran ja aluehallintovirastojen kotisivulla, kun määräys on hyväksytty ja allekirjoitettu.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Riitta Husso
Puhelin: 040 1619335
S-posti: riitta.husso@valvira.fi