Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisten palveluntuottajien asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi halutaan varmistaa toiminnan päätyttyä

Yksityisten palveluntuottajien asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi halutaan varmistaa toiminnan päätyttyä

8.5.2018 10:31 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansaneläkelaitoksen uuden projektin tavoitteena on varmistaa yksityisten palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien asiakas- ja potilasasiakirjojen ohjeidenmukainen käsittely, arkistointi ja hävittäminen, sekä turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Projektissa rakennetaan toimintamalli paperisessa tai muussa ei- sähköisessä muodossa olevien potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointiin. Paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi on tarkoitus aloittaa Kansaneläkelaitoksessa vuoden 2019 alussa. Toiminnan aloituksesta ja ohjeistuksesta tiedotetaan myöhemmin eri tahoille. 

Lisätietoja:
Eine Oinas-Soudunsaari, Ryhmäpäällikkö
puh. 0295209331,
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen aiheesta