Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin

19.2.2015 15:50

Valviran ohje 1/2015

Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Tämä ohje käsittelee yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltamista yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kysymys on lähinnä psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä osaltaan erityisoppilaitosten tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tätä ohjetta sovelletaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) tarkoitettujen koulutuksen järjestäjien tuottamiin psykologipalveluihin siltä osin kuin psykologi antaa terveydenhuollon ammattihenkilönä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettua terveyden- ja sairaanhoitoa. Vastaavasti ohjetta sovelletaan koulutuksen järjestäjien tuottamiin kuraattoripalveluihin siltä osin kuin kysymys on yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitetuista sosiaalipalveluista.

Ohje on laadittu ensisijaisesti yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia lupa- ja ilmoitusasioita käsitteleville viranomaisille (aluehallintovirastot ja Valvira), mutta ohje sisältää hyödyllistä tietoa myös yksityisille koulutuksen järjestäjille sekä kyseisten oppilaitosten sijaintikunnille.