Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityiset sote-palveluntuottajat kirjautuvat Valveri.fi-toimintakertomuspalveluun Suomi.fi-tunnistuksella 7.1.2020 alkaen

Yksityiset sote-palveluntuottajat kirjautuvat Valveri.fi-toimintakertomuspalveluun Suomi.fi-tunnistuksella 7.1.2020 alkaen

6.11.2019 10:00 / Uutinen

Valviran ja aluehallintovirastojen Valveri.fi-toimintakertomuspalvelun kirjautumisessa otetaan käyttöön Suomi.fi-tunnistus 7.1.2020 alkaen. Katso-tunnistus poistuu käytöstä. Muutos koskee yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, jotka käyttävät Valveri.fi-palvelua toimintakertomustietojensa ilmoittamiseen.

Valviran ja aluehallintovirastojen Valveri.fi-toimintakertomuspalvelussa siirrytään käyttämään Suomi.fi-tunnistusta yritysasioinnissa tammikuussa 2020. Katso-palvelu korvataan Väestörekisterikeskuksen (VRK) tuottamilla ja ylläpitämillä Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-tunnistus on vahva tunnistautumistapa.

Muutokset koskevat yksityisiä sote-palveluntuottajia

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto Valveri.fi-toimintakertomuspalvelussa koskee yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia. Valtuuksien käyttöönotto ei kuitenkaan tässä vaiheessa koske (yksityisten palveluntuottajien) lupa- ja ilmoitusasioiden hoitoa, vaan lupia ja muutoksia haettaessa käytetään edelleen Katso-tunnistautumista.

7.1.2020 alkaen yritysasiakkaat voivat tunnistautua pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla Valveri.fi-toimintakertomuspalveluun. Suomi.fi-valtuuksien avulla yritysasiakas voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden eli oikeuden asioida puolestaan tai yrityksen puolesta. Palvelussa voi myös pyytää oikeutta asioida yrityksen puolesta.

Katso-palvelun valtuutukset eivät siirry Suomi.fi-palveluun, vaan valtuutukset tulee tehdä uudelleen Suomi.fi-palveluun.

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto Valveri.fi -palvelussa ei aiheuta muutoksia yksityisille elinkeinonharjoittajille (itsenäisille ammatinharjoittajille).

Valvira ja aluehallintovirastot lähettävät tarkempia tietoja ja ohjeita palveluntuottajille sähköpostitse marraskuun aikana.

Suomi.fi-valtuudet otetaan laajemmin käyttöön Valviran sähköisessä asiointipalvelussa vuoden 2020 aikana ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Tuomas Hujala, järjestelmäasiantuntija, puh. 0295 209 325
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Ohjeita uusien Suomi.fi -valtuuksien tekemiseen ja hyödyntämiseen löytyy Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta:

Ohjeita toisen puolesta asiointiin

Toisen henkilön puolesta asiointi

Yrityksen puolesta asiointi

Anna asiointivaltuus henkilönä

Pyydä asiointivaltuutta henkilönä

Anna valtuus yrityksenä

Pyydä valtuutta yrityksenä

Esimerkkejä yritysvaltuuksista

Usein kysyttyä valtuuksista

Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät palvelut

Valtuuksien sanasto