Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomus vuodelta 2011

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomus vuodelta 2011

20.1.2012 15:29 / Uutinen

Vuoden 2011 toimintakertomukset annetaan sähköisessä muodossa

Palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle (laki yksityisestä terveydenhuollosta (377/2009) 10 §).

Toimintakertomus on annettava 29.2.2012 mennessä osoitteessa
www.valveri.fi

Sähköisen toimintakertomuksen täyttöohjeet ovat osoitteessa:

www.valveri.fi/fi-FI/Ohjeet (suomeksi)
www.valveri.fi/sv-FI/Instruktioner (på svenska)

Mikäli palvelujen tuottajalla ei ole sähköistä toimintakertomuksen antamisen mahdollisuutta, paperinen toimintakertomus lähetetään luvan myöntäneelle viranomaiselle.

Lue lisää