Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset

16.8.2012 12:36 / Uutinen

Valviran yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvonnasta antamat määräykset tulevat voimaan 1.10.2012.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon sekä terveydenhuollon asianmukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen. Omavalvonnalla on tärkeä merkitys osana palvelutoiminnan ennakkovalvontaa, jolloin valvontaviranomaisten tarve puuttua jälkikäteisen valvonnan tai velvotteiden keinoin palvelujen tuottajan toimintaan voidaan välttää. Mahdolliset epäkohdat tulisi kyetä ehkäisemään ja korjaamaan palveluorganisaatiossa mahdollisimman lähellä palvelujen tuottamista. Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintaansa, sen laatua ja henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiaan palveluja.

Palvelujen tuottajan toimiessa useammassa kuin yhdessä toimipaikassa terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan on laadittava toiminnan laadun varmistamiseksi palvelujen tuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen toiminnan kattava omavalvontasuunnitelma. Myös toisen palvelujen tuottajan tiloissa toimivat palvelujen tuottajat laativat omavalvontasuunnitelman.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on vastuussa suunnitelman laatimisesta, päivityksestä ja sen noudattamisesta. Uuden palvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma ennen toiminnan aloittamista. Aikaisemmin aloittaneen palvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma viimeistään 31.5.2013.

Valvira ja aluehallintovirastot antavat pyynnöstä ohjausta ja neuvontaa määräyksen soveltamisessa.

Lue lisää: Valviran määräys 2/2012.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Eine Oinas-Soudunsaari, puh. 0295 209 111