Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Yksityisen terveydenhuollon lupahakemuksia vuosi vuodelta enemmän

Yksityisen terveydenhuollon lupahakemuksia vuosi vuodelta enemmän

8.6.2021 09:15 / Uutinen

Valvira myönsi viime vuonna 160 uutta yksityisen terveydenhuollon lupaa eli 34 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Muutoslupia myönnettiin 57 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 716.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien ja toimipaikkojen määrät kasvavat vuodesta toiseen. Koronaviruspandemia ei näytä pysäyttäneen kasvua.  

Yhteensä vuoden 2020 lopussa Valviran luvalla toimi 799 palvelujen tuottajaa ja 7423 toimipaikkaa. Suurin yksityisen terveydenhuollon palveluala on avohoidon lääkäripalvelut, jossa toimii noin 40 % terveydenhuollon palveluntuottajista.

Palveluntuottaja tarvitsee Valviralta uuden toimiluvan silloin, kun palveluntuottaja aikoo toimia useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Muutoslupa täytyy hakea silloin, kun toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia tai voimassa olevaan lupaan lisätään uusi toimipaikka.

Lisätietoa yksityisen terveydenhuollon luvista (valvira.fi)

Valviran luvalla toimivien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien määrät ja toimipaikat 2018-2020

Kuva: Valviran luvalla toimivien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien määrät ja toimipaikat 2018 - 2020

Sosiaalihuollon lupahakemusten määrässä laskua

Yksityisen sosiaalihuollon toimilupahakemusten määrä on laskussa. Viime vuonna Valvira myönsi uusia sosiaalihuollon toimilupia kuusi ja muutoslupia 108. Muutoslupia myönnettiin yli 30 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lupahakemusten vähenemisen taustalla saattaa olla se, että uusia toimintayksiköitä ei ole enää ollut tarvetta perustaa edellisten vuosien tapaan.

Yhteensä vuoden lopussa Valviran luvalla toimi 56 yksityistä sosiaalihuollon palvelujen tuottajaa ja 918 toimintayksikköä. Toimintayksiköiden lukumäärän kasvu on pysähtynyt edellisiin vuosiin verrattuina.

Palvelualoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin palveluala on vanhustenhuolto, jossa toimii yli 40 % sosiaalihuollon palveluntuottajista.

Lisätietoa yksityisen sosiaalihuollon luvista (valvira.fi)

Valviran luvalla toimivien yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien määrät ja toimipaikat vuosina 2018-2020​​​​​​​

 

Kuva: Valviran luvalla toimivien yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien määrä ja toimintayksiköt 2018 - 2020

Ennakoivaa valvontaa

Lupahallinto on ennakkovalvontaa, jonka avulla varmistetaan, että palveluntuottajalla on edellytykset antaa hyvää hoitoa ja palvelua potilas- ja asiakasturvallisesti. Lupaprosessi voi pitkittyä, jos valvontaviranomaisilla on palveluntuottajaa koskeva organisaatiovalvonta kesken.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palveluntuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto. Jos palveluntuottaja toimii kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, lupaviranomaisena toimii Valvira. Toiminimellä toimivat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yritykset tekevät toiminnastaan ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Lisätietoa yksityisten palveluntuottajien luvista vuodelta 2020 toimintakertomuksessamme (pdf)